Hopp til hovedinnhold

Velkommen til den gamle byen på Sverresborg Trøndelag folkemuseum 

Museets byavdeling består av bygninger fra sentrum av Trondheim,  og representerer trearkitekturen fra 1700- og 1800-tallet.

 Grunnlaget for vekst og utvikling i byen var knyttet til kontroll med- og utnyttelse av ressursene i omlandet; fisken i havet, metallet i fjellet og ressursene fra skogen. Slik henger byen og omlandet uløselig sammen. 

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum forteller historien om Trondheim og Trøndelag fra 1100- tallet og frem til seint 1900- tall,  gjennom tre hovedtema: By , Bygd og Borg. 


I den gamle byen kan du gå inn i hus, forretninger og veiter, og umiddelbart bli satt tilbake 100 år tilbake i tid med hjelp av fantastiske miljøutstillinger. Vi skildrer historien om det som var eller kunne vært i husene. Sommerstid møter du også folk som bodde og arbeidet i byen. 

Flere av husene og utstillingene brukes også aktivt i våre ulike formidlingsopplegg.

Den dramatiske historien om Nattmainn og rakkerungene 

Det gamle Løveapoteket er et eksempel på de store trepaléene typisk for Trondheim. De øvrige bygårdene består av en hovedbygning mot gata og bakgårdsbygninger benyttet til næringsvirksomhet. I Schjølberggården var det fargerivirksomhet i bakgården, mens det i Giedebogården fantes et brennevinsbrenneri mens det var tillatt.

Hans Nissen-gården og Tavern er begge bygninger som museets grunnleggere var opptatt av å redde da det første initiativ til et bygningshistorisk museum ble tatt i 1909. Begge er 1700-tallsbygninger med en spennende historie. Gramgården er den eneste murbygningen i byen. Denne gården er rekonstruert, men med originale bygningsdeler. Det fortelles at eieren Jacob Skavland Gram satt trygt inne i murgården ved bybrannen i 1841.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1