(Foto/Photo)

Byen

Velkommen til Byavdelingen på Sverresborg

Museets byavdeling består av bygninger fra sentrum i Trondheim og representerer trearkitekturen fra 1700- og 1800-tallet. Grunnlaget for vekst og utvikling i byen var knyttet til kontroll med- og utnyttelse av ressursene i omlandet; fisken i havet, metallet i fjellet og skogen. Slik henger byen om omlandet uløselig sammen.

Det gamle Løveapoteket er et eksempel på de store trepaléene typisk for Trondheim. De øvrige bygårdene består av en hovedbygning mot gata og bakgårdsbygninger benyttet til næringsvirksomhet. I Schjølberggården var det fargerivirksomhet i bakgården, mens det i Giedebogården fantes et brennevinsbrenneri mens det var tillatt.

Hans Nissen-gården og Tavern er begge bygninger som museets grunnleggere var opptatt av å redde da det første initiativ til et bygningshistorisk museum ble tatt i 1909. Begge er 1700-tallsbygninger med en spennende historie. Gramgården er den eneste murbygningen i byen. Denne gården er rekonstruert, men med originale bygningsdeler. Det fortelles at eieren Jacob Skavland Gram satt trygt inne i murgården ved bybrannen i 1841.

 (Foto/Photo)

Hans Nissen-gården