Hopp til hovedinnhold

Den fysiske bevaringen av gjenstandene sikres med konservering. Konservering handler om å fryse objektet i tid, å forsinke den naturlige nedbrytingen av materialet gjenstanden er laget av. Hvordan gjenstanden konserveres avhenger av materiale, sammensetning, tilstand, alder og om gjenstanden skal brukes til utstilling eller formidling, eller lagres i magasin.

Forebyggende konservering sikrer gjenstanden tilpasset og riktig oppbevaring, rengjøring, innpakning og klimaregulering for å forsinke nedbrytingen så mye som mulig.

  • 1/1
    Videoen gir et innblikk i konserverings- og bevaringsarbeidet på Sverresborg,

Aktiv konservering kan omfatte rengjøring, reparering og restaurering for å sikre gjenstanden best mulige forhold til bevaring i lang tid.

Konserveringsmetoder utvikles stadig i takt med kunnskap om kjemi og nedbryting. Metoder som ble brukt for 100 år siden har vist seg i noen tilfeller å være skadelig for gjenstanden på lang sikt, og fører til at de må rekonserveres med moderne metoder.

  • 1/1

Gode oppbevaringsforhold er det viktigste for bevaring og forebyggende konservering av gjenstandssamlingen på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1