Samlingene

Trøndelag Folkemuseum har store og rike samlinger av bygninger, gjenstander, fotografier og annet kulturhistorisk tilfang fra Trøndelag og Trondheim. Samlingene består både av materiell og immateriell kultur.

samisk.JPG (Foto/Photo)

Gaver til samlingene

Museet mottar en rekke gaver til samlingene. Har du en gjenstand du ønsker å gi til museet, er det fint om du tar bilde av gjenstanden(e) og sender til museet på post@sverresborg.no.

En inntakskomité vurderer hva vi tar inn i samlingene.