Samlingene

Trøndelag Folkemuseum har store og rike samlinger av bygninger, gjenstander, fotografier og annet kulturhistorisk tilfang fra Trøndelag og Trondheim. Samlingene består både av materiell og immateriell kultur.

samisk.JPG

Gaver til samlingene

Museet mottar en rekke gaver til samlingene. Har du en gjenstand du ønsker å gi til museet, er det fint om du tar bilde av gjenstanden(e) og sender til museet på post@sverresborg.no.

En inntakskomité vurderer hva vi tar inn i samlingene.