Samlingene

Trøndelag Folkemuseum har store og rike samlinger av bygninger, gjenstander, fotografier og annet kulturhistorisk tilfang fra Trøndelag og Trondheim. Samlingene består både av materiell og immateriell kultur.

samisk.JPG

Gaver til samlingene

Museet mottar årlig en rekke gaver til samlingene. Hvis du har en gjenstand du kan tenke deg å gi til museet, er det fint om du tar et bilde av gjenstanden(e) og sender til museet ved post@sverresborg.no.

En inntakskomité møtes hver måned og vurderer hva vi skal ta inn i samlingene.