Hopp til hovedinnhold

Hans Nissen-gården

Storkjøpmennene i Trondheim på 1700-tallet bodde stort sett i Kjøpmannsgata - Søgaden. Det gjorde ikke Hans Nissen. Han etablerte sin virksomhet i ytterkant av borgerskapets by, lengst vest i Strandgaden.

Gården var standsmessig innredet med delvis dekorerte vegger. Hans Nissen (1727-1807) drev sammen med sin kone Maren, født Boysen, en allsidig handel både innenlands og utenlands og pengelånsvirksomhet. De etterlot seg en betydelig formue, hvor mye ble satt av til «Hans Nissen og Hustrus arbeidsstiftelse». Verdien var ca 70 00 riksdaler. 

Hovedbygningen ble oppført i 1723 og var et svalgangshus med innkjørselsport i øst. Allerede i 1754 bygde han på gården sidefløyen med dagligstue, størhus, pakkhus og stall. Han fikk også delt av den lille kramboden ved siden av inngangen. Handelen foregikk gjennom luka mot gaten, først senere ble det også lagt inn en disk i gangen. 

Gården er svært godt bevart med innbo og innredning som i Hans Nissens tid. Bygningene ble i 1912, ved museets etablering, gitt til «Bygningsmuseum for Trondhjem og Trøndelagen». Det var bestemt at alle ting som fantes i huset skulle følge gården og tilhøre museet. Bygningen med innbo er fredet. 

Hans Nissen-gården er kun åpen i sommersesongen og ved omvisninger. 

  • 1/2
  • 2/2