Gramgården

Gramgården ble reist i 1745 av borgermester og en av byens mektigste menn; Hans Hagerup og den danske murmester Rasmus Kristenson Banck. Kristenson Banck var i byen for å arbeide blant annet på Kristiansten festning.


Gården er en murbygning med krysshvelvete rom og midtark. Huset lå med fasaden mot Kjøpmannsgata 34, eller Søgaten som det het på 1700-tallet, og tilhørte byens overklasse. Hvorfor bygningen ble reist, vet vi ikke. Bygningen har ikke vært et bolighus, men trolig et brannsikkert representasjonshus og kanskje var det fordi Hans Hagerup ville synliggjøre sosial status. Under huset lå en hvelvet, brannsikker murkjeller, eldre enn huset. Boligrommene var i en bakbygning av tre.

Jacob Schavland Gram, som var gårdens eier på midten av 1800-tallet, har gitt gården navn. Det fortelles på folkemunne at han satt i gården med skoddene på huset slått for under den store bybrannen i 1841, og han reddet både livet og sine verdier.

Bygningen ble dessverre revet i 1951, til tross for at den både var fredet og unik i norsk bygningshistorie. En rekke originale bygningsdeler er bevart, mens selve bygningskroppen er gjenskapt på grunnlag av oppmålingstegninger.

Gramgården er gjenskapt slik vi tror den kunne ha sett ut på midten av 1700-tallet. Mikroskopiske spor av maling på dørkarmer har gitt informasjon om farger brukt i gården.

Bygningens innredning er bekostet gjennom en generøs gave fra R. Kjeldsberg AS.

Kjøpmannshus, bygd i 1744-45, som eneste private murhus i byen på den tiden. Sto i Kjøpmannsgata 34, Trondheim, var opprinnelig fredet, men ble revet i 1951. Gjenreist/rekonstruert på Sverresborg i 1995 med gjenbruk av originale bygningsdeler.

Bygningen er åpen for publikum i sommersesongen, ved arrangement, selskap og omvisninger. Det er mulig å leie Gramgården for private selskap. Ta kontakt på booking@sverresborg.no  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4