Hopp til hovedinnhold

Gramgården "Det murede hus"

Gramgården ble reist i 1745 av en av byens mektigste kjøpmenn, Hans Hagerup, og den danske murmester Rasmus Kristenson Banck. Huset var det eneste private murhuset i Trondheim da det ble bygd.

Gramgården, eller «Det murede hus», med sine krysshvelvede rom og midtark, var en del av et større gårdsanlegg med sidebygninger, fjøs og stall. Under huset lå en hvelvet og brannsikker murkjeller, eldre enn huset, og boligrommene lå i en bakbygning av tre. Huset stod med fasaden mot Kjøpmannsgata 34, eller Søgaden, som det het på 1700-tallet.

Gården har vært eid og bebodd av flere familier fra byens overklasse utover 17-1800-tallet. Jacob Schavland Gram, som eide Gramgården på midten av 1800-tallet, har gitt gården navn. På folkemunne fortelles det at han satt inne i gården med skoddene slått for under den store bybrannen i 1841, og at han reddet både livet og sine verdier.

Gramgården ble dessverre revet i 1951, til tross for at den både var fredet og unik i norsk bygningshistorie. I 1995 ble murbygningen gjenreist på Sverresborg ved hjelp av en generøs gave fra det trondhjemske konsernet R. Kjeldsberg. Bygget ble reist på grunnlag av oppmålingstegninger og med gjenbruk av originale bygningsdeler, og er nå gjenskapt slik vi tror det kunne ha sett ut på midten av 1700-tallet. 

Mikroskopiske spor av maling på dørkarmer har gitt informasjon om fargene som ble brukt i gården. Innredningen består både av noe autentisk gjenstandsmateriale fra den aktuelle tidsepoken, samt kopier og rekonstruksjoner tilpasset bruken av rommene. De antikvariske gjenstandene kommer hovedsakelig fra museets samlinger.

Bygningen er åpen for publikum ved omvisninger, selskap og arrangement. Det er mulig å leie Gramgården for private selskap. Ta kontakt på sverresborg.booking@mist.no.

 • 1/13
 • 2/13
 • 3/13
 • 4/13
 • 5/13
 • 6/13
 • 7/13
 • 8/13
 • 9/13
 • 10/13
 • 11/13
 • 12/13
 • 13/13
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1