Hopp til hovedinnhold

Et museum er en offentlig eller privat institusjon som rommer en systematisk samling av gjenstander og som er tilgjengelig for allmennheten. Samlingene av gjenstander er museets ryggrad. De konkrete tingene menneskene har omgitt seg med er uttrykk for deres tanker og meninger, deres livsbetingelser og teknologi. Gjennom tingene kan vi lettere forstå hvordan menneskene levde og virket, og hvorfor de valgte som de gjorde.

Kulturhistoriske museer samler på gjenstander som forteller om den kulturen de er satt til å forvalte. Innsamling ved slike museer kan være basert på geografi, statlige etater, ulike næringer og spesielle tidsepoker.

  • 1/1

Til enhver tid er flere tusen gjenstander fra samlingen utstilt i faste eller temporære utstillinger, i husene i friluftsmuseet eller gjennom levende formidlingsaktiviteter. Utstillingene forteller store og små historier fra livet i Trøndelag og omverdenen, belyser bestemte tema, viser håndverk og teknologisk utvikling.

I vår hovedutstilling Livsbilder formidles små bilder fra livet i Trøndelag i 150 år. Livets ulike faser, fra barndom til alderdom, skildres med gjenstander fra samlingen.

  • Sverresborg har den største samlingen av trykkblokker på mer enn 1200 stykker. Mange av disse blokkene kom fra Schjølberg i Trondheim på grunn av at hele «farverigården» ble flyttet til museet tidlig på 1960-tallet. FOTO: DINO MAKRIDIS

Samlingsforvaltning er en kjerneaktivitet for museet. Dette omfatter innsamling, bevaring, dokumentasjon, registrering og tilgjengeliggjøring av samlingene.

Sverresborg Trøndelag Folkemuseums innsamlingsplan kategoriserer samlingene under tre hovedpunkter:
-Barn og unge
-Hus og innbo
-Fiske, sjøfart, handel og næringsvirksomhet.

Sverresborg bevarer en rekke spesialsamlinger som inngår i museets hovedsamling. Spesialsamlingene er donert eller deponert fra forretninger, foreninger eller privatpersoner og representerer spesielle tema som helse, skole, idrett eller næringsliv.

Museets inntakskomite vurderer hvert enkelt inntak veldig nøye i forhold til aktualitet og representativitet samt hva som finnes i samlingen fra før slik at inntaket til samlingene holdes på et minimumsnivå. I tillegg til gaver til samlingene mottar museet også bruksgjenstander til bruk i formidlings- og publikumsaktiviteter.

Om du har gjenstander som du kunne tenke deg å donere til museet, ber vi deg lese mer om dette her:

  • Gjenstandene i samlingen spenner nærmere 1000 år i tid. Fra 1000-tallet til 2000-tallet. Samlingen er svært variert i omfang, fra hele bygninger og skip til småobjekter som smykker og leker. Bildet viser et utvalg fra skolesamlingen museet innehar. FOTO: DINO MAKRIDIS

Digitalt museum er museenes felles utstillingsvindu og der kan du utforske samlingen på Sverresborg og andre kulturhistoriske museer i Norge. Der publiseres museumsgjenstander med foto, katalogtekst og annen tilgjengelig informasjon.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1