Hopp til hovedinnhold

Woldgården

Tre generasjoner Wold har bodd i dette huset. Bordskriver Jens Wold bygde huset i 1806. Sønnen Jens Martinius Wold tok så over og bodde her med sin kone og sine 6 døtre. Noen av døtrene bodde videre her etter foreldrenes død.

Familien Wold drev bakeri og gartneri. To av søstrene slo seg ned i Danielsveita 2 (gjenreist i Byavdelingen) med produksjon av saft, syltetøy og sjokolade. 

Da huset ble bygd, var Ila en forstad utenfor byen. Huset har et særlig fint detaljert fasadeutstyr mot gata med utskårne guirlandre over vinduene og hoveddøra, en fasade som tydelig hører hjemme i klassisismens stilperiode før 1800. I Ila var det bedre plass enn i Midtbyen, og huset lå derfor fritt til begge sider. Inne i gården lå en stor bakbygning med boliger og uthus.

Bygård, bygd kort før 1800. Sto i Mellomila 7, Trondheim. Gjenreist på Sverresborg 1994.

Huset er ikke åpent for publikum.