Borgen, byen og bygda

Friluftsmuseet representerer Borgen, Byen og Bygda.

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv.

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum har vel 80 antikvariske bygninger, som viser trøndersk byggeskikk, fra by og bygd, fra fjell til fjære, fra samegammer til bypalèer. Stavkirken fra Haltdalen er fra 1170-tallet, men ellers dateres de fleste husene til 17- og 1800-tallet.

Museets virksomhet går tilbake til 1909, da en gruppe Trondheimsborgere begynte arbeidet med å samle «karakteristiske typer paa ældre tiders bygningskunst». I 1914 ble området rundt ruinene av Kong Sverres middelalderborg tatt i bruk som tomt for det nye friluftsmuseet. Området er ca. 300 dekar, men hittil er bare halvparten inngjerdet og tatt i bruk.

Friluftsmuseet består av: Borgen – Sion, byenog bygda.