Hopp til hovedinnhold

Schjølberggården

Trøndersk håndverksgård med navn etter fargemester Schjølberg som drev fargeri her i 60 år. Tilsammen har det bodd fargere i denne gården i mer enn 200 år.

Håndverksgården var sentral i opplæring og utføring av farging. I museets samlinger finnes et betydelig antall former og trykkblokker herfra, som i sin tid ble brukt til trykking på åklær, bordtepper, møbeltrekk, portierer, vester og sjal. 

I museets butikk selges produkter med mønster fra disse trykkblokkene. 

Etter «Hornemannsbrannen» i 1681 ble hele byen omregulert av general Cicignon. Han plasserte et nytt torv i utkanten av den gamle bebyggelsen, og her ble denne gården oppført i 1687. Huset unngikk den store bybrannen i 1708.

Gården var fra først av et hus med stue, gang og kammers nede, loftsrom oppe og en svalgang med trapp på baksiden. Portrommet var der hvor inngangen er nå. Stadige ombygginger har forandret utseendet, men fremdeles ser vi den opprinnelige planen nede, nå stue, kammers og kjøkken, og med en innbygd svalgang.

I første del av 1700-tallet var gården offisersbolig, deretter håndverkergård. I 1779 kjøpte Jacob Feilberg gården, han var «Mæster Farver og Trykker». 

Stabburet fra Kong Carls Johans Arbeidsstiftelse ble satt opp i Schjølberggården som erstatning for gårdens eget stabbur, som var oppråtnet.

Sto på Torvet, Trondheim. Gjenreist på Sverresborg 1967-68. Stabbur, trolig oppført omkring 1800, fra Kalvskinnsgata 2, Trondheim. Gjenreist på Sverresborg 1975.

Bygningen er ikke åpen for publikum. 

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1