Kunnskap

Her finner du en oversikt over undervisningtilbudet for både store og små, samt mer informasjon om samlingene våre og hvilke tjenester vi kan tilby.

Undervisning

Vi har et omfattende og variert tilbud til nysgjerrige i alle aldre. Velg et tilbud fra vår meny, eller ta kontakt for å skreddersy et eget opplegg.

Foredrag og byvandringer

Hver tirsdag kl 13 (bortsett fra i ferier) har vi spennende foredrag i vårt auditorium. En søndag i måneden arrangerer vi også byvandringer, hvor man blir bedre kjent med Trondheims historie. Program for første halvår 2018 kommer snart.

Samlingene

Trøndelag Folkemuseum har store og rike samlinger av bygninger, gjenstander, fotografier og annet kulturhistorisk tilfang fra Trøndelag og Trondheim. Samlingene består både av materiell og immateriell kultur.

damer-2.png

Søk i samlingene

Sverresborg har over 60.000 objekter på DigitaltMuseum.

Tjenester

Museer i Sør- og Nord-Trøndelag kan søke om råd, veiledning og tjenester fra Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

Prosjekt