Raudgården

Bygningens eldste del er trolig fra 1700-tallet. Små romressurser og trangboddhet preger bygningen og huset har vært eid og disponert av lavere sosiale lag i samfunnet.

Demontert i 1979 og gjenreist på museet på 1990-tallet. 

Bygningen stod i Erling Skakkes gate 24.

Huset er ikke åpent for publikum.