Tilgjengelighet

Vi ønsker alle velkommen til å besøke museet, og tilrettelegger etter beste evne.

Publikumsbygget og utstillinger innendørs

Inngangsdørene til publikumsbygget er automatiske skyvedører, slik at rullestolbrukere kan komme inn uten hindringer. Vi har heis som dekker museets utstillingsetasjer, samt etasjen med toaletter. Det er lett tilgang til kafe og butikkarealet.

Friluftsmuseet

Opparbeidede stier og grusveier gjør utendørsområdet tilgjengelig for rullestolbrukere. Vi gjør oppmerksom på at terrenget er til dels bratt. l Tilgjengeligheten til de antikvariske bygningene i friluftsmuseet er begrenset for rullestolbrukere. Ved forespørsel er det mulig å legge skinner inn i noen av husene. 

Ledsager

Ledsager med ledsagerbevis får gratis inngang. 

Syns- og hørselshemmede

Våre faste omvisninger er ikke spesielt tilrettelagt for synshemmede. Vi kan tilby spesialomvisninger for synshemmede, men da må disse bookes på forhånd.
Vi utvikler nå lydkulisser i enkelte bygninger, Nattmannshuset er tilgjengelig med lydkulisse allerede.

For hørselshemmede kan vi tilby skriftlig materiale til alle utstillinger. Vi tilbyr også egne opplegg og byvandringer med tegnspråktolk, i samarbeid med Norsk Døvemuseum. Hvis du som hørselshemmet ønsker å få med deg et kommende foredrag eller en omvisning, ta gjerne kontakt med oss i god tid, så kan vi bestille tolk (telefon: 73 89 01 00 eller e-post: booking@sverresborg.no).