Hopp til hovedinnhold

Thanemgården - Tannlegekontor og trykkeri

Besøk tannlegen slik det var på slutten av 1800-tallet, før Trondheim fikk elektrisitet.

I Thanemgården finner du museets tannlegekontor.  Det er satt opp slik tannlegekontor i Trondheim stod rundt århundreskiftet, før elektrisiteten ble tatt i bruk. Trondheim fikk elektrisitet i 1901. 

Trondheim fikk sine første tannleger i 1830-40. Den første tannlegen nordenfjells var dansk og het Louis Jahn. Han var farmasøyt og kom til Trondheim med et teaterselskap. Hans sønn Christian Jahn (1865-1913) var den første som avla eksamen. Han opparbeidet seg en stor praksis, med ansvar for tennene fra Kristiansund til Finnmark. Behandlingen besto for det meste av tanntrekking og innsetting av proteser. Protesene laget han på sitt kontor i Trondheim. I løpet av sin praksis trakk han ca. 800 000 tenner. ”Museets tannlege” har fått navnet Christian Jahnsen, og det henspeiler på Christian Jahn, som regnes for den først utdannede tannlegen nordenfjells.

1900 var det 8 tannleger her i byen. De tjente svært godt. Pasientene kom fra byens mest velstående familier. Enkelte kom hit pga. akutt tannpine, andre trengte gebiss, mens noen så nytten av regelmessig tannpleie. Sjømenn fryktet tannpine og foretrakk derfor gebiss. Vi ser fra denne boka at det var mest damer som gikk til tannlegen. Hvorfor? Mer forfengelige? Modigere?

Tannlegekontoret på Sverresborg åpnet i 1968. 

Selve Thanemgården ble bygget på 1700-tallet, og senere ombygd på tidlig 1800-tall. Det var for det meste kjøpmenn som var eiere, og en av dem, Einar Thanem, har gitt navn til gården. 

Gården er en komplett bygård, med lukket gårdsrom og en sidebygning i to etasjer og en lavere uthusfløy.

Huset rommer i dag tannlegekontor, en leilighet og trykkeri.

Gården stod opprinnelig i Erling Skakkes gate 19, Trondheim. Gjenreist på Sverresborg 1957.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4