Trøndelag Folkemuseums venner

Trøndelag Folkemuseums Venner har som formål å støtte museets drift og utvikling gjennom økonomisk støtte til gjennomføring av utviklingsprosjekter og gjennom medlemmenes frivillige arbeid som deltakere i arrangementer og utviklingsprosjekter. Gjennom medlemskapet får medlemmene glede av tilgang til museets arrangementer og venneforeningens egne arrangementer samt hyggelig sosial kontakt i de aktiviteter man deltar i. Og ikke minst - gleden av å være til nytte for museet. 

Venneforeningen har i dag ca. 900 medlemmer.