Trøndelag Folkemuseums venner

Trøndelag Folkemuseums Venner har som formål å støtte museets virksomhet gjennom de frivilliges arbeid. Vi gir også økonomisk støtte til innkjøp av utstyr til museet. De aktive medlemmene av Venneforeningen som deltar i frivillig arbeid, får gratis adgang til museet og til de fleste arrangementene der. De får dessuten gleden av trivelig sosialt fellesskap. Venneforeningen har ved årsskiftet 2021/22, 620 medlemmer. Av disse deltar mange i frivillig arbeid.