Hopp til hovedinnhold

Trøndelag Folkemuseums venner

Trøndelag Folkemuseums Venner har som formål å støtte museets virksomhet gjennom de frivilliges arbeid. Vi gir også økonomisk støtte til innkjøp av utstyr til museet. De aktive medlemmene av Venneforeningen som deltar i frivillig arbeid, får gratis adgang til museet og til de fleste arrangementene der. De får dessuten gleden av trivelig sosialt fellesskap. 

Venneforeningen hadde ved årskiftet 2023/24 265 familiemedlemskap, 66 enkeltmedlemskap for voksne, 253 honnør-studentmedlemskap og
4 livsvarige medlemmer. Av disse deltok 52 medlemmer med frivillig arbeid på museet i 2023. 

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1