Om museet

Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv.

Om museet

Organisasjon

Tjenester

Museer i Sør- og Nord-Trøndelag kan søke om råd, veiledning og tjenester fra Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.