Om museet

Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv.

DSCN3826.JPG

Ta kontakt

Besøksadresse:

Sverresborg Allé 13 , 7020 Trondheim

 • E-post: post@sverresborg.no
 • Telefon: 73 89 01 00

Historie

Museet har mer enn 80 antikvariske bygninger, som viser trøndersk byggeskikk fra bygd til by, fra fjell til fjære, fra samegammer til trepaléer. Stavkirka fra Haltdalen er fra 1170-tallet, men ellers dateres de fleste husene til 17- og 1800-tallet.

Organisasjon

Sverresborg Trøndelag folkemuseum er en del av Museene i Sør-Trøndelag, som ivaretar den adminstrative delen av museumsdriften.

  Tjenester

  Museer i Sør- og Nord-Trøndelag kan søke om råd, veiledning og tjenester fra Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

  P1020175.JPG

  Møterom og selskap

  Ønsker du en helt spesiell ramme rundt et møte, selskap, bryllup eller barnebursdag? Vi tilbyr lokaler for 14–90 personer. 

  Venneforeningen

  Trøndelag Folkemuseums Venner har som formål å støtte museets drift og utvikling gjennom økonomisk støtte og gjennom medlemmenes frivillige arbeid som deltakere i arrangementer og utviklingsprosjekter.

  Samlingene

  Trøndelag Folkemuseum har store og rike samlinger av bygninger, gjenstander, fotografier og annet kulturhistorisk tilfang fra Trøndelag og Trondheim.