Hopp til hovedinnhold

Informasjon om fotografering og filming

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum har som andre tilsvarende museer utarbeidet retningslinjer og priser for fotografering og filmopptak.

For alle opptak som skal publiseres, eller på annen måte utnyttes kommersielt, må det innhentes tillatelse fra museet i god tid på forhånd. Tillatelse skal forevises om ønskelig. Ved publisering må det opplyses om at opptakene er gjort ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.
Det er ikke alle hus eller utstillinger som egner seg til fotografering eller filming, eller er frigitt til dette. Vår største prioritering er publikum og besøkende, så det er begrensninger på når eventuell filming og fotografering kan foregå. Sverresborg museum forbeholder seg retten til å øyeblikkelig stanse opptak ved brudd på forskriftene og evt. avtale.

Faktura for avtalte kostnader vil bli sendt når opptakene er avsluttet. Uforutsette utgifter kan kreves refundert.

For alle priser kommer 25 % mva i tillegg

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1