Informasjon om fotografering og filming

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum har som andre tilsvarende museer utarbeidet retningslinjer og priser for fotografering og filmopptak.

For alle opptak som skal publiseres, eller på annen måte utnyttes kommersielt, må det innhentes tillatelse fra museet i god tid på forhånd. Tillatelse skal forevises om ønskelig. Ved publisering må det opplyses om at opptakene er gjort ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

Faktura for avtalte kostnader vil bli sendt når opptakene er avsluttet. Uforutsette utgifter kan kreves refundert.

For alle priser kommer 25 % mva i tillegg