Inntak til samlingen/donasjon av gjenstander

Sverresborgs innsamlingsplan deler samlingene i tre hovedkategorier. Disse er:
1.    Barn og unge
2.    Hus og innbo
3.    Fiske, sjøfart, handel og næringsliv

I tillegg til en rekke spesialsamlinger, samler vi også inn historikk og gjenstandsmateriale som knytter seg til døves historie.

Hva gjør du for å donere?

Om du har gjenstander som du kunne tenke deg å donere til museet, ber vi om at du sender oss en e-post til sverresborg.inntak@mist.no.
I e-posten må du beskrive gjenstanden, gjenstandens historie (proveniens) og legg gjerne ved et bilde eller flere, eller fyll ut skjema som er vedlagt. Vi gjør oppmerksom på at det er svært sjelden at museet kjøper, eller betaler for gjenstander.

Alternativt kan du kontakte oss på tlf. 73 89 01 00 i museets åpningstid.


Klikk på dokumentet, fyll ut skjemaet og send til inntak@sverresborg.no

Inntakskomiteen

Inntakskomiteen ved museet behandler alle henvendelser, og tar stilling til om gjenstander skal innlemmes i samlingen, eller kan være av interesse for bruk i formidlings- eller undervisningsøyemed på museet. Inntak, evt. bruk, vil alltid bli avklart med giver, og kontrakt skrevet. All overlevering av gjenstander skal skje i henhold til avtale gjort med kulturhistorisk avdeling. Komiteen har faste møter siste tirsdag i hver måned. Det må derfor påregnes inntil fire ukers behandlingstid.

Museet har også et internbibliotek. Hvis du har lyst til å gi oss bøker, så sender du også en e-post til sverresborg.inntak@mist.no, så ser vi om dette er relevant for oss eller ikke.

Sverresborg Trøndelag folkemuseum følger ICOMS etiske retningslinjer.