Hopp til hovedinnhold

Inntak til samlingen/donasjon av gjenstander

Sverresborgs innsamlingsplan deler samlingene i tre hovedkategorier. Disse er:
1.    Barn og unge
2.    Hus og innbo
3.    Fiske, sjøfart, handel og næringsliv

I tillegg til en rekke spesialsamlinger, samler vi også inn historikk og gjenstandsmateriale som knytter seg til døves historie.

Hva gjør du for å donere?

Om du har gjenstander du ønsker å donere til museet, send en e-post til sverresborg.inntak@mist.no.

Beskriv gjenstanden, gjenstandens historie (proveniens) og legg gjerne ved bilder, eller fyll ut inntaksskjema.

Vi gjør oppmerksom på at det er svært sjelden at museet kjøper, eller betaler for gjenstander.

Klikk på dokumentet, fyll ut skjemaet og send til sverresborg.inntak@mist.no

Inntakskomiteen

Inntakskomiteen ved museet behandler alle henvendelser, og tar stilling til om gjenstander skal innlemmes i samlingen, eller kan være av interesse for bruk i formidlings- eller undervisningsøyemed. Inntak, evt. bruk, vil alltid bli avklart med giver, og kontrakt skrevet. All overlevering av gjenstander skal skje i henhold til avtale gjort med kulturhistorisk avdeling. Komiteen har månedlige møter, og det må derfor påregnes inntil fire ukers behandlingstid. Pga ferieavvikling vil det være lengre behandlingstid av innkomne saker i juni, juli og august.

Museet har også et internbibliotek. Hvis du har lyst til å gi oss bøker, så sender du også en e-post til sverresborg.inntak@mist.no, så ser vi om dette er relevant for oss eller ikke.

Sverresborg Trøndelag folkemuseum følger ICOMS etiske retningslinjer.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1