Ansatte

Museumsdirektør

Brynja Bjørk Birgisdottir

Brynja Bjørk Birgisdottir

Museumsdirektør

Avdeling for kulturhistorie, formidling og samlingsutvikling

Lene Serine Strøm

Avdelingsleder kulturhistorie og Trondhjems Sjøfartsmuseum

Peggy Okstad

Peggy Okstad

Fagkonsulent

Arnstein Lund

Fagkonsulent

Avdeling for bevaring og foto

Dino Makridis

Dino Makridis

Avdelingsleder og fotograf

Mette Maske

Mette Maske

Papirkonservator NKF-N

Lisa Monner

Lisa Monner

Malerikonservator NKF-N

Ina Neese

Ina Neese

Gjenstandskonservator NKF-N

Tore André Krogh Albertsen

Tore André Krogh Albertsen

Magasinforvalter/ Fagkonsulent

Avdeling for bygningsvern

Olav Arne Heimsbakk

Olav Arne Heimsbakk

Avdelingsleder/tømrer

Even Nystu

Arkitekt/ Konservator NMF

Kristian Holden Vangen

Tømrer

Avdeling for drift

Svein Ove Hojem

Svein Ove Hojem

Avdelingsleder / gårdsbestyrer

Geir Sagli Husby

Geir Sagli Husby

Driftstekniker

Trygve Belsås

Trygve Belsås

Driftsassistent

Linda Eidum

Linda Eidum

Renholdskoordinator

Stab

Bente Hofstad

Seniorrådgiver

Publikumsavdelingen

Atle Fredagsvik

Avdelingsleder, publikumsavdelingen

Terje Bratberg

Terje Bratberg

Konservator

Marte Sivertsen Tveit

Marte Sivertsen Tveit

Museumspedagog (permisjon til 20. april 2020)

Rakel Sivertsen

Dramapedagog

Trine Elise Gjermstad

Museumspedagog

Helene Møllevik

Formidlingsleder, Norsk Døvemuseum

Malin Halbakken Søreide

Planleggingskoordinator, i svangerskapspermisjon fra 23. januar 2020

Christina Rørvik Søhol

Planleggingskoordinator

Tonje Marie Wæraas

Tonje Marie Wæraas

Salg- og serviceleder

Julie Erlandsen

Julie Erlandsen

Salg- og servicemedarbeider

Vigdis S. Rian

Vigdis S. Rian

Styrer, Sverrestunet Åpne Barnehage

Hilde Liv Bergh

Hilde Liv Bergh

Pedagogisk leder, Sverrestunet Åpne Barnehage