Nattmannshuset

Byens mest forhatte hus på 1700-tallet. Nattmannen var tidens renovasjonsarbeider og utførte for samfunnet helt nødvendige oppgaver som ingen andre ville utføre. Det gjorde han og hans familie æreløse, stigmatiserte og utestengte fra samfunnet.

Nattmannen ble kalt rakker, og barna hans rakkerunger. Yrket gikk i arv. Utover på 1800-tallet ble det innført latrinespann i utedoene, og situasjonen for Nattmennene ble bedre. 

Bygningen var en kommunal tjenestebolig, plassert i utkanten av bykjernen ved byporten, på Rakkersanden i Ila. Standarden er overraskende god til at huset er fra tidlig 1700-tall og var bolig for Nattmannen. 

I alt bodde 13 nattmannsfamilier i dette huset på 1700-tallet.

Huset ble demontert i 1967 og gjenreist på Sverresborg i 2014. 

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4