Hopp til hovedinnhold

Nattmainnshuset på Sverresborg

Byens mest forhatte hus på 1700-tallet. Nattmannen var datidens renovasjonsarbeider, og utførte for samfunnet helt nødvendige oppgaver som ingen andre ville utføre. Det gjorde han og hans familie æreløse, stigmatiserte og utestengte fra samfunnet.

I Gammelbyen på Sverresborg kan du gå inn i det originale huset som sto på Ila. Her får du høre mer om de forferdelige skjebnene til de som måtte bo der. 

Du møter også Nattmainn sjøl, og kan være med som en av hans rakkerunger på møkkarunden i byen. 

 /
 • 1/1

Bygningen var en kommunal tjenestebolig, plassert i utkanten av bykjernen ved byporten, på Rakkersanden i Ila.
Standarden er overraskende god til at huset er fra tidlig 1700-tall og var bolig for Nattmannen og hans familie. 
I alt bodde 13 nattmannsfamilier i dette huset på 1700-tallet.

Huset ble demontert i 1967 og gjenreist på Sverresborg i 2014, plassert i utkanten av Gammelbyen.

 /

En vond og dramatisk historie

Nattmannen, eller rakkeren, som han også ble kalt, var på 1600- og 1700-tallet en nyttig person som utførte de mest utrivelige oppgavene i et bysamfunn. Blant hans arbeidsoppgaver var tømming av utedoer og latriner, kastrering og avliving av dyr, og fjerning av selvdøde dyr fra gatene. 

Han var dessuten bøddelens hjelper ved henrettelser og avstraffelser. Nattmannen måtte også ta seg av liket etterpå og eventuelt begrave det i uvigslet jord. 

Navnet nattmann kommer av at slikt arbeid gjerne ble foretatt om natten eller svært tidlig om morgenen for at innbyggerne skulle bli minst mulig sjenert av blant annet lukt. Ofte var dette straffedømte som fikk en utvei ut av sin dom - til en skjebne som noen faktisk syntes var verre. ​​

Rakkerens barn ble kalt rakkerunger, og yrket gikk som regel i arv. Både nattmannen og familien hans ble ansett urene og æresløse. Det var få muligheter til å komme seg ut av denne skjebnen. 

Ingen ville døpe ungene hans, og når nattmannen døde var det ikke lett å finne likbærere. Nattmannsfolket var gjerne rekruttert fra benådete fanger, og hans rakkerknekter var som regel tukthusfanger som ble tilbudt friheten dersom de påtok seg oppgaven.

Utover på 1800-tallet ble det innført latrinespann i utedoene, og situasjonen for nattmennene ble bedre.  ​

                                                Kilder: Terje Bratberg. Store norske leksikon.

 • 1/14
 • 2/14
 • 3/14
 • 4/14
 • 5/14
 • 6/14
 • 7/14
 • 8/14
 • 9/14
 • 10/14
 • 11/14
 • 12/14
 • 13/14
 • 14/14

Rakkerunger på Møkkarunde

Historien om nattmannen og hans familie er grusom. Det er et trist sorti av menneskeskjebner som skjedde i vår egen by. Stigmatisering, utestengelse og fattigdom er et tema som man kan relatere til også i vår tid. 

I vårt formidlingsopplegg møter barna nattmannen når han er på sin runde i byen. Her fortelles historien så genuint som mulig, men i en noe lettere kontekst. Nattmannen tar med seg barna/rakkerungene på sine grusomme oppgaver i gamle Trondhjem by. De får også komme på besøk i Nattmannshuset. 

Historien om nattmannen skal i etterhvert formidles til ungdomsskole- og videregående elever.