Nattmannshuset

Byens mest forhatte hus på 1700-tallet. Nattmannen var tidens renovasjonsarbeider og utførte for samfunnet helt nødvendige oppgaver som ingen andre ville utføre. Det gjorde han og hans familie æreløse, stigmatiserte og utestengte fra samfunnet.

 • (Foto/Photo)

Nattmannen ble kalt rakker, og barna hans rakkerunger. Yrket gikk i arv. Utover på 1800-tallet ble det innført latrinespann i utedoene, og situasjonen for Nattmennene ble bedre. 

Bygningen var en kommunal tjenestebolig, plassert i utkanten av bykjernen ved byporten, på Rakkersanden i Ila. Standarden er overraskende god til at huset er fra tidlig 1700-tall og var bolig for Nattmannen. 

I alt bodde 13 nattmannsfamilier i dette huset på 1700-tallet.

Huset ble demontert i 1967 og gjenreist på Sverresborg i 2014. 

 • (Foto/Photo)
  1/4
 • (Foto/Photo)
  2/4
 • (Foto/Photo)
  3/4
 • (Foto/Photo)
  4/4