Bygda

Bygda innbyr til vandringer fra tun til tun gjennom hele Trøndelag, med Haltdalen Stavkirke fra middeladeren som selve perlen i samlingen.

Landsbebyggelsen ligger delvis i tun – fra Oppdal, Meldal og Meråker. Rørosgårdene utgjør en bymessig enhet.

Museet har også en kystavdeling som består av fem bygninger: Rorbua «Havsula» fra Halten, et naust fra Østre Fløan i Skatval, Kråkøystua fra Roan, husmannsstua Steinvikaunet fra Skatval og Bremsetve-stabburet fra Skatval. I naustet finnes flere båter og utstyr. Museet har også en samisk avdeling. I tillegg til enkeltstående bygninger, slik som Haltdalen stavkirke fra middelalder, Lo kirke, skolestua fra Værhusbakken i Selbu og trønderlåna fra Kjelden i Midtre Gauldal.

Bygningene kommer fra både Nord- og Sør Trøndelag.