Hopp til hovedinnhold

Kjelden

Kjelden var hvilested for veifarende på veg til og fra Røros med kobber til Trondheim og proviant til Røros.

Dette er ei typisk trønderlån, en slank, smal stuebygning med store vinduer som ga gjennomlys i de to store stuene og langkammerset. Det er loft over det hele.

Kjelden var leilendingsgård, under «Must-godset». I 1845 ble gården frikjøpt av leilendingen Ole Pedersen, som sannsynligvis er den som har fått bygd stuelåna.

Kjelden var hvilested for veifarende på veg til og fra Røros med kobber til Trondheim og proviant til Røros.

Det flott dekorerte langkammerset var soveplass for kondisjonerte reisende. Andre fikk soveplass på loftet, og fant seg til rette i dagligstua, som også var kjøkken og soverom for sjølfolket.

Stuelån, trolig bygd før 1850. Fra gården Kjelden, Singsås i Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag. Gjenreist på Sverresborg 1951.

Kjelden er åpen for publikum i museets sommersesong, samt ved bestilte omvisninger.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4