Hopp til hovedinnhold

Klætlåna

Stuelån fra tidlig 1800-tall, sammensatt av to eldre bygninger. Her er en stuebygning og en loftsbygning bygd sammen.

Begge husene var i to etager. Dermed har den gamle treromsstua fått ei nystue på andre siden av gangen. Låna er uvanlig bred. Derfor er det avdelt et sengekammers bak dagligstua, i stedet for å bygge et langkammers i enden av låna, slik vanlig var. Det gamle kammerset ble omgjort til kjøkken. Det var på kjøkkenet folk oppholdt seg for det meste. Der var det alltid godt og varmt, og det ble møteplass for alle på gården. Fra først av sto det også ei seng på kjøkkenet. Egentlig var det den gamle daglig – stuebruken som var flyttet ut i kammerset og hadde fått nytt navn, mens den opprinnelige dagligstua ikke var så mye i bruk lengere.