Hopp til hovedinnhold

Haltdalen stavkirke

Haltdalen stavkirke er en av 28 bevarte stavkirker i Norge. I middelalderen var det trolig over tusen stavkirker i landet.

Det er konstruksjonen som har gitt navn til disse kirkene. Den bærende konstruksjonen er staver (stolper) som står på liggende sviller eller syllstokker. Stavkirkene regnes for å være blant de viktigste representanter for europeisk middelalderarkitektur i tre. 

Stavkirka på Sverresborg stod opprinnelig i Haltdalen, hvor den fungerte som sognekirke. Den ble trolig bygd i 1170-årene. Kirka ble revet og flyttet til Trondheim i 1880-årene, og gjenreist på Kalvskinnet. Kirka ble flyttet til Sverresborg i 1937. 

Stavkirkene er vår nasjonale bygningshistories stolthet, men egentlig er det restene av en bygningstradisjon som var utbredt over hele Nordvest-Europa. Denne lille stavkirken var temmelig ombygget og redusert da den ble solgt til nedriving i 1881. Den ble flyttet til Trondheim og restaurert, og ble supplert med portal og dørblad fra stavkirken i Ålen, som ble revet samtidig.

Gjennom årene er det gjort mange forandringer på kirken, og som den står i dag er mye av den rekonstruert. Hele vestveggen, begge sideveggene i koret og den smale koråpningen er rekonstruksjoner. Likevel er betydelige originaldeler bevart gjennom 800 år.

Da kirken ble flyttet til byen, var den helt ribbet for originalt inventar. Det eneste som vitner om hvordan rommet en tid har sett ut, er svake spor etter malte dekorasjoner fra 1604 på veggene.

Stavkirka er åpen for publikum i sommersesongen og ved omvisninger.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4