Hopp til hovedinnhold

Røros

Røros er en fjellkommune i Sør-Trøndelag. Bergstaden Røros ble anlagt i 1647, to år etter at det første malmfunnet ble gjort og Røros kobberverk var etablert.

Rett utenfor bergstaden ligger flere kjente gruver. Det var et nært samspill mellom Trondheim by og bergstaden. I likhet med alle de andre kobberverkene i Trøndelag var verket på Røros eid av trondheimsborgerne. Ingen av beboerne på Røros var medeiere i gruveselskapet før på slutten av 1800-tallet. Kobberverket var en storbedrift som sysselsatte en mengde mennesker. Kobberet ble fraktet til Trondheim og eksportert fra byens havn. Noe ble også bearbeidet i byen, og da kobberkjørerne returnerte til Røros hadde de med seg en mengde varer.