Hopp til hovedinnhold

Lo Kirke

Lo kirke fra 1615 fungerte opprinnelig som kapellkirke for de nærmeste gårdene i Åsen, men også for tilreisende fiskere. I 1858 ble kirka kjøpt av en fisker og bygget om til et sjøhus.

Det var gudstjeneste to – tre ganger i året. Både Lo og Vang, den andre kirken i Åsen, lå under hovedkirken Logtu på Frosta.

Vang og Lo var så små at det måtte bygges ny og større kirke i Åsen. Da den sto ferdig i 1858, ble Lo kirke solgt til Saltøya i Skatval, hvor den ble bygd opp igjen til sjøhus. Det ble lagt inn et nytt gulv så huset fikk to etasjer. Dører og vinduer ble forandret, taket gjort lavere og tårnet fjernet. Det ble lagret fisk og redskaper i huset, og tørket garn, men båter ble ikke tatt inn her. 

Da sjøhuset skulle rives i 1909, kjøpte folkemuseets stiftere det, og slik ble dette museets første bygning. Kirken ble rekonstruert etter spor i bygningsmaterialene og etter opplysninger om hvordan den hadde sett ut. Hele inventaret var forsvunnet. Rekonstruksjonen av dette ble gjort med forbilde i Gløshaugen kirke på Gartland i Grong, som er omtrent fra samme tid.

Kirken hadde opprinnelig en enkel altertavle, som er erstattet av en kopi av et middelaldersk krusifiks fra Mosvik.

Kirkebygning fra 1615. Sto på Lo i Åsen, Levanger, Nord-Trøndelag. Gjenreist på Sverresborg 1921.

Kirka er åpen for publikum i sommersesongen, samt ved omvisninger og private selskap.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4