Hopp til hovedinnhold

Skolestua

Huset er fra tidlig 1800-tall og bygd som et småbrukshus, med vanlig tre-roms grunnplan og loft. Det ble flyttet til Værhusbakken og tatt i bruk som skolestue i perioden 1866 til 1937.

 Skolerommet var i stua nede. Oppe hadde læreren sin leilighet. Gjenreist på Sverresborg i 1965. Skoleuthuset sto ved siden av skolestua på Værhusbakken og er trolig fra 1866. Både læreren og skolen trengte et uthus. Her kunne læreren ha en sau eller to, og høy på låven. Det var behov for plass til ved, både til lærerboligen og til den store skoleovnen. Uthuset har også hatt et tilbygg som rommet utedoer, ett for jenter og ett for gutter.