Kong Sverres borg

På en steil fjellknaus ovenfor Steinberget i Trondheim, med god utsikt over byen, ligger ruinene etter borgen som kong Sverre oppførte som forsvar mot de mange angrepene på Nidaros i borgerkrigstiden.

Dette var også hans kongesete. Borgen ble oppført vinteren 1182-83 og er den eldste kjente steinborg i Norge. Fjellknausen som borgen ligger på, utgjorde et naturlig fundament og gjorde forsvaret av borgen lett.