(Foto/Photo)

Borgen

På en steil fjellknaus ovenfor Steinberget i Trondheim, med god utsikt over byen, ligger ruinene etter borgen som kong Sverre oppførte som forsvar mot de mange angrepene på Nidaros i borgerkrigstiden.

 (Foto/Photo)

Kong Sverre

 (Foto/Photo)

Birkebeinerkongen

 (Foto/Photo)

Birkebeinerne og baglerne

 (Foto/Photo)

Borgen Sion

Borgen ble oppført vinteren 1182-83 og er den eldste kjente steinborg i Norge. Fjellknausen som borgen ligger på, utgjorde et naturlig fundament og gjorde forsvaret av borgen lett.

 (Foto/Photo)

Færøyene og Kirkjubeur

 (Foto/Photo)

Arkeologiske undersøkelser