Hopp til hovedinnhold

Borgen Sion

På denne stupbratte fjellknausen reiste kong Sverre i 1182-1183 landets første steinborg og gav den navnet Sion; trolig oppkalt etter kong Davids borg i Jerusalem.

  • 1/1


Kong Sverres borg, Sion, ble grunnlagt vinteren 1183-84. Dette var landets største steinborg, og den spilte en viktig rolle da birkebeinerkongen Sverre kjempet mot kuvlunger og baglere om makten i landet. To ganger ble borgen inntatt og ødelagt, men den ble bygd opp igjen. Ved inngangen var det et stort steinhus med portrom, et port-kastell, og rundt knausen var det en steinmur. Inne på platået lå det trehus med torvtak. Da borgerkrigstiden var slutt, hadde ikke borgen lenger noen funksjon og den forfalt.

I 1914 ble området rundt ruinene av kong Sverres middelalderborg tatt i bruk som tomt for det nye friluftsmuseet.

Borgknausen var strategisk viktig og ble også befestet av tyske tropper under 2. verdenskrig (1940-1945).


Han trengte en festning som var lett å forsvare med en begrenset hærstyrke og som også kunne tjene som residens og kongesete ved Nidaros. Borgerkrigene raste og byen på Nidarnes var vanskelig å forsvare.

Tolkningen av ruinen tyder på at borgen besto av et kraftig kvadratisk porttårn med lave bygningsfløyer på begge sider, og ringmur omkring resten av platået. Undersøkelser viser også at det kan ha vært teglbygninger på vestsiden av anlegget. Inne på platået var flere trebygninger og en større brønn. På platået nedenfor finns trolig rester av en forborg, og mellom øvre og nedre borgplatå er rester av et trappeløp.

Borgen må ha framstått som et imponerende syn, med sine porttårn, ringmurer og bygninger med saler, gjesterom og boliger for konge, borgherre og besetning. Ingen av de som passerte langs pilegrimsveien mot Nidaros hadde sett noe tilsvarende byggverk her i landet.

I 1188 inntok kuvlungene byen, og borgen ble ødelagt. Sverre bygde den opp igjen, men allerede i 1197 ble den ødelagt på nytt, denne gangen av baglerne. Etter baglerangrepet ble borgen liggende som en ruin inntil Håkon Håkonsson – kong Sverres barnebarn – gjenreiste den på 1200 tallet. Borgen fikk mindre betydning etter at borgerkrigene tok slutt og byen i større grad ble styrt av erkebiskopen. Det er uvisst når borgen gikk ut av bruk. I dag er bare ruinene igjen av dette imponerende byggverket.