Hopp til hovedinnhold

Færøyene og Kirkjubeur

I middelalderen var Kirkjubeur det geistlige og kulturelle sentrum på Færøyene. Her bodde biskopen fram til reformasjonen i 1537. Her ligger også Færøyenes eneste bevarte middelalderkirke, Olavskirken som fremdeles er i bruk.

Presteskolen på stedet fikk stor betydning og det var her Sverre utdannet seg til prest. Det skal ha vært Færøyenes mest kjente biskop, Erlendur (1269 til 1308) som satte i gang byggingen av Magnuskatedralen.
Ifølge færøysk tradisjon ble kong Sverre født på Kirkjubøur i 1151 av norske Gunnhild. Faren var Sigurd Munn. Et sagn sier at Gunnhild skal ha født Sverre i all hemmelighet før jul, og fikk et ektepar til å ta seg av ham. Om våren flyttet hun ham opp i en hule i fjellsiden for å gjemme han for fiender og der skal han ha blitt oppfostret på melk, tang og muslinger. Ifølge nåværende eier som er 17. generasjon på gården, rommet hulen den gang 70 sauer. I dag er «Sverres hola» sunket kraftig sammen, men er en stor turistattraksjon.

«Jeg er en mann som har vokset opp i et utskjær langt fra andre land.. Jeg vet ikke engang noe sikkert om min ætt, og ingen andre vet mer om den enn det jeg kan fortelle» Sverre 1177.