Hopp til hovedinnhold

Kong Sverre

Kong Sverre var leder for birkebeinerne, og omtales som den mest begavede konge som noensinne har regjert i Norge. Som konge gjennom 25 år satte han betydelige spor etter seg.

Kong Sverre la grunnlaget for en ny kongeætt, Sverreætten, som regjerte fram til unionen med Danmark. Med hans sønnesønn Håkon Håkonsson regner vi den territorielle rikssamlingen for avsluttet.

Kong Sverre var...

  • Kongen som med sine birkebeinere klarte å skaffe seg riksomfattende herredømme over landet
  • Kongen viss ætts våpenskjold er utgangspunkt for Norges riksvåpen, løve i gull på rød bunn
  • Kongen som moderniserte statsmakten og opprettet lagmannsordningen
  • Kongen som sørget for at mynt kom i økt bruk
  • Kongen som bygde landets første steinborg / slott, var en enestående hærfører, trolig innførte kavaleriet (ryttervesenet) til landet og tok i bruk nye våpen

Sagaen sier også at kong Sverre alltid hadde sitt hjem i Trøndelag. ”… Trønderne er meg de kjæreste av alt folk i landet” (sitat fra Sverres kongesaga). Her på slottsfjellet vest for byen, levde han sitt liv, med sin familie og sine menn, og fra borgen forsvarte han sin posisjon. Borgen  ble bygget vinteren 1182 -1183. Baglerne ødela borgen to ganger, begge ganger ble den gjenoppbygd, siste gang av kong Sverres barnebarn Håkon Håkonsson.

Hør Kong Sverres tale på Digitalt museum her.

Se film om borgen her.

Borgen på Sverresborg

Trøndelag Folkemuseums virksomhet går tilbake til 1909, da en gruppe Trondheimsborgere begynte arbeidet med å samle «karakteristiske typer paa ældre tiders bygningskunst». I 1914, året etter den offisielle stiftelsen, ble området rundt ruinene av kong Sverres middelalderborg tatt i bruk som tomt for det nye friluftsmuseet. 

 

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1