Hopp til hovedinnhold

Arkeologiske undersøkelser

Borgruinene har blitt undersøkt av arkeologer en rekke ganger, og mange spennende funn har kommet for dagen.

Ruinen på Sverresborg ble undersøkt av Gerhard Schønning i 1770-årene, Lorentz Diderich Kluwer i 1820-årene og Reinhold Ziegler i 1872-73. Ziegler gjennomførte mindre utgravninger og tegnet en skisse av borgplatået. Særdeles viktig var Gerhard Fischers utgravnings- og restaureringsarbeider i 1936 – 39. Krigen satte en stopper for arbeidet hans, da tyskerne anla diverse installasjoner på borgområdet. Etter krigen var han tilbake for å reparere deler av skadene borgen var blitt påført. I 2003 ble det gjennomført en mindre arkeologisk utgravning som del av et hovedfagsprosjekt (Regin Meyer). Et omfattende konserveringsprosjekt ble igangsatt i 2006 som del av Riksantikvarens nasjonale ruinprosjekt.

I 2014 og 2016 er det i regi av Riksantikvaren gjennomført en større, og meget interessant sikringsgravning i brønnen på borgområdet.  En rekke funn er kommet for dagen under arkeologiske undersøkelser på borgplatået. I en særstilling står funnet av to sølvmynter med kongens myntportrett og navn. Undersøkelser i brønnen har gitt sensasjonelle resultater og vakt stor nasjonal og internasjonal interesse!

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1