Samisk avdeling

Som Norges første museum inkorporerte Sverresborg i 1935 sørsamisk kultur og historie i sine samlinger og i sitt satsingsområde og har siden hatt et fokus på samisk historie både i formidling og utstillingsarbeid.

  •  (Foto/Photo)

Matheus Mortensson og hans familie i den samiske avdelingen på Sverresborg Trøndelag folkemuseum i 1935.

Siden 1935 har det vært en egen samisk avdeling i friluftsmuseet med samiske bygninger. Da museumsinspektør Sigurd Tiller i 1935 inkluderte den samiske kulturen i museets satsing var dette framsynt i nasjonal sammenheng. Tiller begrunnet det med at samene var en fullverdig del av den trønderske kulturen på lik linje med majoritetsbefolkningen og skulle derfor være representert i det museale landskapet som formidlet Trøndelag.
 
Museets samiske avdeling ble i 1935 bygget opp med en vinter- og sommergamme samt tre små stabbur fra Namdalen og traktene ved Majavatn. Den samiske avdelingen ble midlertidig lagt på en fjellhylle i kong Sverres middelalderborg. Tillers plan var å etablere en større, samisk avdeling i den delen av museumsområdet som heter Dyrborgskogen. Museet jobber fortsatt etter samme plan. Forholdene på stedet med vannsig etc har påført bygningssamlingen store skader. Anlegget er av den grunn demontert i påvente av ny plassering.