En ny tid

Samene i Trøndelag er sørsamer, og dagens samiske avdeling på Sverresborg representerer kun reindriftskulturen.

  • Flytting av rein i Vikna, Nord-Trøndelag. Nina G. Sæternes / Norveg (Foto/Photo)
    Flytting av rein i Vikna, Nord-Trøndelag. Nina G. Sæternes / Norveg

I et halvt årtusen har disse levd av tamreindrift. Samene har fulgt reinens vandring i et fast system, bestemt av årstidene og beitemulighetene for reinen. Tidligere fulgte hele familien reinflokken under flyttingen, og de bodde i telt. På boplassene hadde de permanente boliger, gammer og små stabbur, njællaer, bygget på høye stabber.

Etter hvert har reindriften blitt mer ekstensiv, flokkene større og driften mer konsentrert om kjøttproduksjon. Bare gjetere følger nå flokken, og grunnlaget er lagt for fastere samiske bosettinger, til dels gårdsbruk i fjellregionen.

Vårt mandat som museum er å formidle hele den trønderske kulturhistorien i miniformat gjennom vårt museumslandskap, bygninger og samlinger. Dersom man skal formidle sørsamisk kultur på en måte som er representativ må den i langt større grad sys inn i alle de miljøene hvor samisk kultur faktisk eksisterte fram til tidlige på 1900-tallet og der hvor vi finner den i dagens Trøndelag; den kystsamiske kulturen i vår kystavdeling, den bygdesamiske kulturen i bygdeavdelingen, den samiske historien i Trondheim i byavdelingen og ikke minst den reindriftsamiske kulturen i vår nye utmarksavdeling som er under planlegging.