Samiske stabbur

  •  (Foto/Photo)
    1/2
  •  (Foto/Photo)
    2/2


Njælla, trolig fra 1800-tallet. Sto ved Langvatnet i Verrafjellene, Nord-Trøndelag. Gjenreist på Sverresborg 1933. Njællaen er et stabbur og lagerhus som ble brukt til å oppbevare utstyr og matforråd som ikke ble tatt med på flyttingene. De høye stabbene skulle sikre mot at udyr brøt seg inn. Njællaene hadde ofte en trapp som var laget av en solid furustokk, hvor det var hogd ut trinn i stokken.

Buvrie, trolig fra 1800-tallet. Sto i Bjørneheia i Vetterhusbotn, Ytre Namdal, Nord-Trøndelag. Gjenreist på Sverresborg 1935. Dette stabburet er så stort at det må bæres av fire rotstokker. Stokkene stikker godt opp over snøen, så dyr ikke kan ta seg inn, og taket er laget særlig solid, med tettlagte tjukke kavler. Etter tradisjonen var dette solid nok til å holde jerven ute, noe som var viktig når huset sto uten tilsyn i lange perioder.