Hopp til hovedinnhold

Historieløypa 5. - 7. trinn

Hvert svaralternativ har en bokstav i seg, noter ned disse etter hvert som du finner svarene. Når du har alle bokstavene skal de rokkeres om til et løsningsord. Klarer dere å finne løsningsordet?

Oppgave 1.

Disse husene kommer opprinnelig fra Røros. Kanskje har noen av dere vært der? Røros er mest kjent for å produsere en spesiell vare, og disse husene har vært bolighus for de som jobbet med nettopp dette.

Hva er Røros kjent for?
T    Fisk
N    Kobber
F    Tømmer

Oppgave 2.

Dette er museets eldste bygning, faktisk er den eldre enn borgen. Den ble bygget i år 1170, og er rundt 850 år gammel. Stavkirka kommer fra Haltdalen, og navnet stavkirke kommer av stavene eller stolpene som står i hjørnene. I middelalderen fantes det rundt 1000 stavkirker i Norge, nå er det bare 28 igjen.

Kirka har fått en ganske mørk farge. Hva er smurt utenpå kirka?
O    Maling
A    Tjære
S    Grisemøkk

Oppgave 3.

Kong Sverres borg, Sion, ble bygget vinteren 1183-84. Det betyr at den er over 800 år gammel. Dette var landets første steinborg, og den spilte en viktig rolle da kong Sverre kjempet om makten i landet. To ganger ble borgen angrepet og ødelagt, men den ble bygget opp igjen.

Hva het Kong Sverres soldater?
B    Baglere
M    Bynesinger
T    Birkebeinere

Oppgave 4.

Denne gården stod i Meldal, og er rundt 400 år gammel. Gården var ikke veldig rik, men de hadde det de trengte. Gården hadde en badstue.

Hva er ei badstu?
T Et sted å vaske seg
O Et sted å oppbevare mat
Ø Et hønsehus

Oppgave 5.

Husene på dette tunet kommer alle fra Oppdal. Kanskje har noen av dere vært der? Se på den fine døra på hovedhuset, det var typisk for husene for Oppdal. Der står det også hvilket år huset ble bygget – nemlig i 1817.

Til høyre på på bildet kan du se to stabbur. Hvorfor løftet man stabburet opp fra bakken?
F    I tilfelle det kom mye snø
M    For å hindre at rotter og mus kom inn
Å    I tilfelle mye regn og flom

Oppgave 6.

Dette er ei skolestue fra 1800-tallet, som stod i Selbu. På denne tiden stod det i loven at alle skolekretser med et visst antall barn skulle ha eget skolehus. I dette huset var det skolestue nede, mens læreren bodde oppe. Om morgenen måtte elevene stille opp utenfor og vente til læreren kom.

Hvem fikk gå inn i skolestua først?
A    Guttene
P    Jentene
R    De flinkeste

Oppgave 7.

Dette er en husmannsplass fra midten av 1800-tallet, og den stod i Stjørdal. Jordbruket på denne gården gikk ikke så bra, så husmannen laget i tillegg skinnfeller som han solgte.

Hva er en husmann?
I    En mann som steller hjemme
N    En som leier jord av en storbonde
R    En som leier ut hus

Oppgave 8.

Dette huset heter Kjelden og stod et sted som heter Singsås. Det ligger mellom Røros og Trondheim, og mange reiste forbi her på vei til eller fra Røros. De som reiste her hadde ofte med seg kobber fra Røros til Trondheim, eller matvarer til Røros.

Kjelden var en skysstasjon. Hva er en skysstasjon?
N    Et overnattingssted for reisende
D    Et hus ved kysten
V    Et kommunekontor

Historieløypa kan også løses i friluftsmuseet. Da kan klassen gå rundt fra tun til tun og løse oppgavene. Svars-arket legges i Kong Sverres kiste og man er da med i trekkingen av en premie.