0047 73 89 01 00 

sverresborg.booking@mist.no

sverresborg.post@mist.no​

Om du har gjenstander som du kunne tenke deg å donere til museet, ber vi om at du sender oss en e-post til sverresborg.inntak@mist.no

@sverresborgmuseum 

#sverresborgmuseum