Hopp til hovedinnhold

Historieløypa 1. - 4. trinn

Hvert svaralternativ har en bokstav i seg, noter ned disse etter hvert som du finner svarene. Når du har alle bokstavene skal de rokkeres om til et løsningsord. Klarer dere å finne løsningsordet?

Oppgave 1.

Huset kommer opprinnelig fra Røros. Røros er kjent for kobbergruvene sine. Kobber er et mykt metall som graves ut av fjellet i store gruver. Kobber kan brukes til å lage for eksempel smykker eller mynter. Disse husene har vært bolighus for de som jobbet i gruvene.

Hva slags sted er Røros?
N    Ei bygd som ligger på fjellet
A    Ei bygd som ligger ved sjøen
E    Hovedstaden i Norge

Oppgave 2.

Dette er museets eldste bygning, faktisk er den eldre enn borgruinen. Bygningen kommer fra Haltdalen, og ble bygget for rundt 850 år siden. På den tiden fantes det rundt 1000 bygninger av denne typen i Norge, nå er det bare 28 igjen.

Hva slags bygg er dette?
A    Kirke
G    Fjøs
V    Bolighus

Oppgave 3.

Kongen i Norge bygget en borg i Trondheim i 1184, det er over 800 år siden. Dette var landets aller første borg bygget i stein, og den var viktig da birkebeinerkongen kjempet om makten i landet. To ganger ble borgen angrepet og ødelagt, men den ble bygget opp igjen.

Hvem bygde borgen?
U    Kong Harald
F    Olav den hellige
T    Kong Sverre

Oppgave 4.

Denne gården stod i Meldal, og er rundt 400 år gammel. Gården var ikke veldig rik, men de hadde det de trengte. Gården hadde en badstue. 

Hva er ei badstu?
T    Et sted å vaske seg
O    Et sted å oppbevare mat
Ø    Et hønsehus

Oppgave 5.

Husene på dette tunet kommer alle fra Oppdal. Se på den fine døra på hovedhuset, det var typisk for husene for Oppdal. Der står det også hvilket år huset ble bygget – nemlig i 1817.

Til høyre på på bildet kan du se to stabbur. Hva hadde man i et stabbur?
N    Kjæledyr
M    Mat
D    Rampete unger

Oppgave 6.

Dette er ei skolestue fra 1800-tallet, som stod i Selbu. På denne tiden stod det i loven at alle skolekretser med et visst antall barn skulle ha eget skolehus. I dette huset var det skolestue nede, mens læreren bodde oppe.

I dag har dere fine skrivebøker på skolen, men hva skrev man på for 200 år siden?
U    Trefjøl
A    Ei lita tavle
L    PC

Oppgave 7.

Dette er en husmannsplass fra midten av 1800-tallet, og den stod i Stjørdal. En husmann var en mann som bygde hus på en annen manns jord. For å få lov til å ha sin egen gård her, måtte de betale en leie til bonden som eide jorda.

Hva var det vanligste dyret på en husmannsplass?
N    Sau
D    Kamel
H    Hamster

Oppgave 8.

Dette huset heter Kjelden og stod et sted som heter Singsås. Kjelden var hvilested, nesten som et hotell, for de som reiste mellom Røros og Trondheim. De som reiste her hadde ofte med seg kobber fra Røros til Trondheim.

Hvordan reiste de fleste, hvis de skulle reise langt?
N    Til fots eller hest
G    Tog
A    Buss

Historieløypa kan også løses i friluftsmuseet. Da kan klassen gå rundt fra tun til tun og løse oppgavene. Svars-arket legges i Kong Sverres kiste og man er da med i trekkingen av en premie.