Ferdastallen

Ferdastallen sto i Tørresgården i Kjerkgata, Liljgata på Røros.

  •  (Foto/Photo)

Den er trolig bygd tidlig på 1700-tallet. På Røros var det mye ferdsel, særlig under martnaden, og i mange av gårdene var det ekstra stallrom – ferdastaller – for å gi plass til hestene. I denne stallen er det plass til 15 små hester. Leien for stallplassen skal ha vært gjødselen som hestene la etter seg, et viktig gjødseltilskudd for fjelljordbruket. Hestegjødsel ble også kokt til krøtterfor, såkalt «sørpe».