Tronshartgården

Tronshartgården sto på hjørnet av Bergmannsgata og Finneveta på Røros, og er trolig bygd i 1690-årene.

  •  (Foto/Photo)

Dette er typisk bergmannsbolig. Mange hus på Røros hadde bare inngang fra gårdsrommet og en port ut mot gata. Selve huset besto av et stuerom og et kammers, som ganske tidlig ble gjort om til kjøkken. Over var et loftsrom. Til tross for at huset var lite, var det vanlig å ta inn ferdafolk, særlig når det var matna på Røros. Da fikk de losji på flatsenger på loftet, mens hestene fikk plass i ferdastaller. Gården har navn etter en tidligere beboer.

Gjenreist på Sverresborg i 1924 – 25.