Aspåsgården

Gården sto på Flanderborg på Røros, og var bygd tidlig på 1700-tallet.

  •  (Foto/Photo)

Opprinnelig var dette en vanlig bergmannsbolig, som besto av stue, kjøkken og kammers, med loft over. Inngangen var gjennom bislaget som nå, og loftstrappa må også ha vært her. Slik bygde folk flest på Røros på 1700-tallet. Den store forandringen av huset ble utført Per Andersen i 1790-årene. Han var snekker ved kobberverket. Trolig var han inspirert av de rike borgernes hus i Trondheim. Han skapte et rokokkohus med midtark og rik detaljering ved vinduer og dører. Aspåsgården har navn etter den siste familien som bodde der.

Gjenreist på Sverreborg i 1917. Huset er under restaurering og ikke åpent for publikum.