Schrødersamlingen

Om Schrødersamlingen

Sverresborg forvalter og bevarer hele fotograf Schrøders fotoarkiv. Det gjør Sverresborg Trøndelag folkemuseum til et av de største fotomuseene i Norge.

Schrøder markerte seg tidlig som pressefotograf, og var kjent som byens beste utrykningsfotograf. I mange år var han pressefotograf for trondheimsavisene, som dermed sparte utgifter til egne fotografer. I tillegg drev Schrøders firma også med reklamefotografering, lysbilder og industriopptak.

Hele samlingen teller om lag 4 500 000 foto og negativer, inkludert glassplater. 890 000 av disse tilhører det historiske fotoarkivet med unik fotodokumentasjon fra dagligliv i Trondheim, Trøndelag og andre landsdeler fra årene 1860 – 1970. Det øvrige arkivet er negativer fra Schrøders lange virke som portrett- og familiefotograf i Trondheim frem til forretningen ble avviklet i 2014.

På Sverresborg arbeides det kontinuerlig med digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingen. Ved utgangen av 2020 har 140 585 enheter blitt digitalisert.

Bildene blir fortløpende tilgjengelig for publikum på nett på DigitaltMuseum.

Det er utgitt tre bøker i serien Tilbakeblikk i samarbeid med Tapir Akademisk forlag. Bildene er fra Schrødersamlingen. Bøkene er blant annet å få kjøpt i museumsbutikken.

Fotograf Amund Alstads store arkiv med glassplater er avfotografert ved museet.
Blant Schrøderbildene finnes en stor samling Trondheimsbilder.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Fotobevaring

Hele samlingen er bevart i et tilrettelagt og klimaregulert magasin som sikrer god bevaring for fremtiden. 

For å gjøre samlingen tilgjengelig for et bredere publikum digitaliseres fotoarkivet. Hver negativfilm avfotograferes eller skannes. Det digitale avtrykket justeres og lagres i rikt format på museets billedserver. Derfra blir bildet hentet til registrering og katalogisering før det publiseres på nett.

Negativene blir pakket om fra opprinnelig innpakning til syrefrie konvolutter. Informasjon fra den opprinnelige pakningen blir ført med blyant på den nye konvolutten for å sikre at informasjon ikke går tapt. Deretter blir negativet magasinert i museets fotomagasin. Arkivets opprinnelige struktur og oppbygning og struktur beholdes i magasinet.

For bestilling av bilder fra museets arkiv, ta kontakt med:


Rådgiver for kulturarvsforvaltning, Arnstein Lund.
E-post: arnstein.lund@sverresborg.no
Tlf: 907 41 673.

Vi leverer hver uke bilder til bruk i ulike publikasjoner og har forespørsler fra forlag og enkeltpersoner.