Hopp til hovedinnhold

Priser fotografering

Fotografering til dagspresse


Eksteriør, pr. location, pr. dag: kr.0,-
Interiør, pr. location, pr. dag: kr 0,-

Fotografering til ukepresse/tidsskrifter


Eksteriør
, pr. location: kr. 2.000,-
Interiør, pr. location: kr. 3.000,-

Fotografering til bøker


Eksteriør
, pr. location: kr. 1.000,-
Interiør, pr. location: kr. 2.000,-

Fotografering til kommersielt bruk


Eksteriør
, pr. location: kr. 2.000,-
Interiør, pr. location: kr. 4.000,-

Fotografering ifm. bryllup, barnedåp, konfirmasjon, familiebilder o.l


Eksteriør: kr. 1.000,-
Interiør: kr. 2.000,-

I enkelte tilfeller kan det være mulig for Sverresborg Trøndelag Folkemuseum å tilby leie av oppholdsrom. Dette vil da bli fakturert for kr. 500,- pr. dag.

Ved fotografering i interiør kommer vakthold i tillegg.
Dette faktureres for kr. 500,- pr. time. (Overtid kl.17.00 – 20.00: 25 %, kl.20.00 – 08.00 : 100%)
Administrasjonsgebyr på kr. 500,- kan komme i tillegg.

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1