Hopp til hovedinnhold

Leietaker forplikter seg til å overholde følgende forskrifter:

1. Vedr. bygningene.
Bygninger og gjenstander skal ikke utsettes for bruk eller håndtering som kan resultere i skade.
Bygninger må ikke utsettes for vann eller annen fuktighet.
Bygninger må ikke oppvarmes uten egen avtale.
Det er ikke tillatt å slå spiker eller stifter i bygninger eller gjenstander.
Røyking eller annen bruk av åpen varme i, eller i umiddelbar nærhet av bygningene, er ikke tillatt.
Det må vises særlig aktsomhet ved bruk av sterkt lys.
Full erstatning kreves av leietaker ved evt. skade.

2. Sikring
Ved all innendørs fotografering og filmopptak skal vakt fra museet være til stede.
Opptak med mange deltakende personer (vurderes av TF) skal ha 2 vakter tilstede.
Vakt skal også være tilstede ved større utendørs opptak (vurderes av TF).
Det skal utpekes en fast kontaktperson fra leietaker.

3. Regler for bruk av gjenstander/ interiør
Sittemøbler / senger / bordplater kan kun brukes etter avtale.
Servering av mat og drikke er ikke tillatt.
Håndtering av løse gjenstander tillates kun i samarbeid med museets personale.

4. Regler for endringer i interiører
Besiktigelse og avtale om endring gjøres på forhånd.
Avtalt flytting av møbler og gjenstander gjøres av museets personale på forhånd og/eller av vakten på forhånd.

5. Fotografering / filming av interiører
Plan for hver dag leveres på forhånd og skal omfatte følgende:
- Dagens aktiviteter
- Antall deltagende personer
- Produksjonsutstyr
- Behov for flytting/endring av interiør
- Bruk av rekvisitter

6. Praktiske detaljer

- Nøkler utleveres ikke til leietaker.
- Parkering og oppstilling av biler og utstyr tillates kun på anvist plass.
- Evt. garderobe og oppholdsrom er kun på anvist sted.
- Evt. matstell og spiseplass tillates kun på anvist sted.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1