Hopp til hovedinnhold

Film

Trøndelag Folkemuseum har registrert 280 skolefilmer (16mm) og katalog er tilgjengelig for gjennomsyn på museets bibliotek.

I katalogen finnes sammendrag av innholdet i filmene. Filmene ble gitt til Nordenfjeldske skolemuseum på slutten av 1980-tallet av daværende Pedagogisk senter, tidligere Trondheim Skolefilmsentral. Da Pedagogisk senter ble nedlagt i 1992, overtok museet deler av filmsamlingen som totalt besto av om lag 800 filmer samt mengder av videogrammer. Trøndelag Folkemuseum fikk de eldste filmene (126 i alt) mens Trondheim Byarkiv fikk storparten av de andre, samt videogrammene. Noen nyere filmer i samlingen (for det meste tegnefilmer) ble overtatt av Kultursenteret ISAK hvor de befinner seg i dag.

Skolefilmene har vært utlånt til skolene i Trondheim, og spenner over de fleste undervisningsfag, samt noe generell opplysningsvirksomhet.

Registrering

Registreringen inneholder også sammendrag av alle filmene. Noen av filmene har ukjent opphav, men der det har vært mulig, er fotografene og produsentene identifisert, skuespillere navngitt og filmene er datert.
FFTfilm 001-126 er oppbevart i Trøndelag Folkemuseums magasin.
FFTfilm 127-268 befinner seg hos Byarkivet på Dora. FFTfilm 269-279 er på Kultursenteret ISAK.

Noen av filmene er helt eller delvis digitalisert: FFTfilm 004, 010, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 041, 042, 049, 051, 055, 056, 061, 065, 067, 068, 070, 073, 078, 093, 101, 102, 103, 110.
Disse digitale kopiene er lagret sammen med filmbåndene på Trøndelag Folkemuseum. Kopiene er av svært variabel kvalitet.

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1