Skjelettet i brønnen

  •  (Foto/Photo)

Så sier kong Sverres saga om baglernes angrep på borge i 1197:
”Baglerne tok alt gods som var i borgen (Sverresborg), og siden brente de hvert eneste hus som var der. De tok en død mann og slengte han i brønnen. Så heiv de stein ned i til den var full. De kalte bymennene ut for å bryte ned alle steinveggene helt til grunnen før de ga seg. Alle kongens langskip brente de før de dro bort. Etter dette tok de veien til Opplanda igjen. De synes de hadde skaffet seg bra med gods på denne ferden” Fra Kong Sverres saga.

I 1938 foretok daværende bestyrer Tiller og G. Fischer en mindre undersøkelse av brønnen og lokaliserte et skjelett. Dette ble ikke tatt opp.

Nå er kong Sverres saga igjen dagsaktuell. Under arkeologiske undersøkelser av brønnen i 2014 og 2016 fant man skjelettet som er omtalt i sagaen. Skjelettet stammer fra en mann i 35 – 40 års alderen og er datert til 1100-tallet. Funnet av skjelettet er unikt fordi det arkeologiske funnet og kong Sverres saga forteller samme historie om en konkret, dramatisk hendelse på Sverresborg i året 1197. I tilknytning til skjelettet er det funnet flere gjenstander, blant annet skoene han hadde på seg da han ble kastet i brønnen og en Sverremynt.