Andre funn

En rekke funn er kommet for dagen under arkeologiske undersøkelser på borgplatået. I en særstilling står funnet av to sølvmynter med kongens myntportrett og navn, og funnet av skjelettet i brønnen som er omtalt i kong Sverres saga.

  •  (Foto/Photo)

Kong Sverre står som periodens store myntmester, og er den eneste som har plassert navnet sitt på mynt i denne perioden; REX SVERVS MAGNVS, som betyr Kong Sverre den store.

Det er avdekket bygningsdeler i form av både grov bearbeidet stein og mer kunstferdig bearbeidet stein, gjenstander av jern og kleber, nagler, kniver, vevlodd og skinnsko.

Steinmaterialet fra brønnen er svært interessant. Det representerer et stort kildepotensiale for ny kunnskap om middelalderens håndverkstradisjoner, borgens opprinnelig arkitektur og status samt tilknytningen til bygghytten ved Nidaros domkirke (Kristkirken). Kong Sverre var ikke en populær gjest i Erkebispegården. Han jaget erkebiskopen fra landet og tok deretter trolig over bygghytten ved Nidarosdomen. Den beste håndverkskompetansen som fantes i landet ble brukt til bygging av borgen, og steinene viser at borgen har vært et påkostet anlegg med innslag av dekorative steiner som ikke fremgår i dagens ruin.