Organisering

Trøndelag Folkemuseums Venner har som formål å støtte museets drift og utvikling gjennom økonomisk støtte til gjennomføring av utviklingsprosjekter og gjennom medlemmenes frivillige arbeid som deltakere i arrangementer og utviklingsprosjekter. Venneforeningen har i dag ca. 900 medlemmer.

Styret i Venneforeningen 2018

Ta gjerne kontakt med styremedlemmene.