Frivillige arbeidsgrupper

Venneforeningen har mange medlemmer som deltar i frivillig arbeid på Sverresborg.
Det kan være å delta i spesielle arbeidsgrupper og/eller stille opp etter behov.
Du kan bidra ut fra egne interesser, spesialkompetanse, hverdagskunnskaper eller egne forutsetninger.

Hvis du har forslag til aktiviteter du ønsker å bidra med, er det fint. Ta gjerne kontakt med noen i styret.
Alle er velkommen til å melde seg som frivillig. Vi trenger flere!

Hvis du jobber som frivillig minst 10 timer pr. år får du disse fordelene:

 • Gratis medlemskap i Venneforeningen, og dermed gratis adgang til museet på Sverresborg.
 • Invitasjon til spesielle arrangementer for de frivillige.
 • Du gjør en nyttig innsats og blir samtidig kjent med mange hyggelige mennesker.

 • (Foto/Photo)
  1/8
 • (Foto/Photo)
  2/8
 • (Foto/Photo)
  3/8
 • (Foto/Photo)
  4/8
 • (Foto/Photo)
  5/8
 • (Foto/Photo)
  6/8
 • (Foto/Photo)
  7/8
 • (Foto/Photo)
  8/8

Oppgaver for de frivillige

Nedenfor finner du opplysninger om hva arbeidsoppgavene kan gå ut på. Du kan være med på en eller flere arbeidsområder og/eller bistå i forskjellig andre oppgaver som museet ønsker bistand til.


 • Tekstil

Vedlikeholder plagg til museets kostymelager. Strikker og syr.

Kontaktperson: Trine Elise Gjermstad                                

E-post: trine.elise.gjermstad@mist.no         

Tlf: 47097759


 • Landskapspleie

Utfører arbeid utomhus, bl.a. plenopparbeiding, skogrydding og vedproduksjon. Gjør også ulike snekkeroppgaver.

Kontaktperson:Olav Arne Heimsbakk         

E-post: olav.arne.heimsbakk@mist.no

Tlf: 906 38 610       • Arrangementer ved muséet

Parkeringsvakter, billettkontrollører, brannvakter og streifvakter «som passer på at alle har det bra» på uteområdet ved store arrangementer.


Kontaktperson: Atle Fredagsvik

E-post: atle.fredagsvik@mist.no

Tlf: 977 58 192

 • Hage

Har ansvaret for videreutvikling og stell av apotekhagen, parken, parsellene samt alle bed og krukker utendørs på museumsområdet.

Kontaktperson: Brit Aali       

E-post: britaali@gmail.com          

Tlf: 41511147

                    

 • Motorkameratene
Arbeider med bevaring av motorhistoriske kjøretøy, landbruksmotorer, båtmotorer og landbruksredskap.

Kontaktperson: Harald Snekvik

E-post: harald.snekvik@gmail.com

Tlf:918 97 461


 • Andre oppgaver
Det kan også være oppgaver som oppstår etter initiativ fra medlemmene som å arrangere tombola, loppemarked og baking. Eller organisering av kafé ved arrangementer. 


Åkle på nett

Det er utført en fylkesdekkende registrering av åklær i Sør–Trøndelag. Registreringen er et samarbeid mellom Sør–Trøndelag Husflidslag og Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. Gruppa arbeider for å få dette materialet tilgjengelig på Digitalt museum. Mer enn 2500 åklær er allerede lagt ut på Digitalt museum. Se rapporten fra 2019 nederst på siden. 


Kontaktperson: Ragnhild Dahl 

E-post: errede.jaemme@gmail.com 


Tlf:951 41 823

Hvordan melde din interesse?

Har du forslag til andre grupper? Kanskje din kunnskap kan bidra med en ny gruppe?

sverresborg.venneforeningen@mist.no