Frivillige arbeidsgrupper

Venneforeningen har mange forskjellige frivillige grupper. Alle som ønsker det, er velkommen til å delta i en gruppe. Gjennom dette arbeidet bidrar du med en betydelig innsats til driften av museet. Du vil også bli kjent med mange hyggelige mennesker.

  • DSCF3248.jpg
    1/2
  • DSCF3204.jpg
    2/2

Nedenfor finner du opplysninger om de ulike frivillige gruppene som dels drar nytte av medlemmenes spesialkompetanse, og dels av medlemmenes hverdagskunnskap fra arbeidsliv og fritid. 

Grupper ut fra spesielle fagfelt

  • Leger​
  • Farmasøyter

Medlemmene har utdannelse og mangeårig praksis innenfor sine profesjoner og hjelper museet med utstillingene knyttet til yrkesutøvelsene.


Grupper ut fra etablerte interessefelt

Noen grupper har tilknytning til museet gjennom sine særlige hobbybaserte historiske interesser som også er relevant for museet:

  • Motorkameratene

Grupper som i sitt arbeid ledes av en fast ansatt ved museet


Kafé- og bakegruppa

Arrangerer kafevirksomhet ved større arrangementer på museet og bidrar med gode kaker som lages på stedet.
Museets kontaktperson:Malin H. Søreide
Tlf: 73 89 01 63/995 78 549
E-post: malin.halbakken@sverresborg.no

Kjøkkengruppa
Søstrene Wolds kjøkken.
I museets byavdeling har vi i Danielsveita innredet et produksjonskjøkken anno år 1890. På denne tiden var huset et kollektiv for enslige kvinner, som livnærte seg ved å produsere og selge saft, syltetøy og sjokolade. I dag brukes kjøkkenet til formidlingsopplegg for skoler og barnehager knyttet til matkultur. Her trenger vi frivillige som kan bistå med ekstra hender og godt humør når det kommer skoler eller barnehager på besøk.
Museets kontaktperson:Rakel Sivertsen
Tlf: 73 89 01 11
E-post: rakel.sivertsen@sverresborg.no

Hagegruppa
Har ansvaret for anlegg og stell av blomster og andre vekster i alle bed og krukker på museumsområdet. Har anlagt en apotekhage bak Løveapoteket, og arbeider med å videreutvikle og stelle apotekhagen. Gruppa har deltatt i rehabilitering av dammen, og arbeider med stell i parkområdet rundt dammen.
Museets kontaktperson: Svein Ove Hojem
Tlf: 73 89 01 24
E-post: svein.ove.hojem@sverresborg.no

Parsellhagegruppa
Har ansvar for å plante og stelle i museets parsellhager.
Museets kontaktperson: Rakel Sivertsen
Tlf: 73 89 01 11
E-post: rakel.sivertsen@sverresborg.no

Landskapspleiegruppa
Utfører utomhusarbeid, bl. a. plenopparbeiding. Har mange ulike snekkeroppgaver.
Landskapspleiegruppen(LPG) har som navnet annonserer sin hovedaktivitet rettet mot Museets utearealer. Ettersom mye av disse områdene er skogkledde, så er gruppens hovedbeskjeftigelse skogskjøtsel, skogrydding og vedproduksjon. Skogskjøtsel er et arbeide som pågår året rundt. Gruppen har godt utstyr til dette arbeidet, både vedmaskin, flishogger, motorsager etc. Ett resultat av skogryddingen var fjerning av trær og busker på bergmassivet opp mot Sverresborgen som nå fremstår i all sin velde.
Gruppen utfører også en del snekker- og malearbeider, og det kan nevnes at gruppen har produsert tre store salgsboder til bruk bl.a. under markedsdagene. Mere «gartnerpregede aktiviteter» står også på programmet, og det gis støtte til blant annet hagegruppen med flere når det er behov for dette. Rydde- riveoppgaver, både innendørs og utendørs, utføres også i ganske stor utstrekning. Under større arrangementer på Museet stiller gruppens medlemmer opp i ønsket utstrekning. Kort sagt, gruppen kunne like gjerne ha hatt navnet «Potetgruppen», for poteten kan som kjent brukes til alt.
Museets kontaktperson:Svein Ove Hojem
Tlf: 73 89 01 24
E-post: svein.ove.hojem@sverresborg.no

Arrangementsgruppa
Stiller som parkeringsvakter, billettkontrollører og streifvakter «som passer på at alle har det bra» på uteområdet ved store arrangementer.
Museets kontaktperson: Malin H. Søreide
Tlf: 73 89 01 63/995 78 549
E-post: malin.halbakken@sverresborg.no

Tekstilgruppa
Tekstilgruppen er med på å holde museets aktørklær i orden. Det blir foretatt reparasjoner og strykning/persing av disse. I tillegg foregår det søm av nye plagg og strikking av sokker, sjal og andre plagg som det er behov for.
Museets kontaktperson:Peggy Okstad
Tlf: 73 89 01 07
E-post: peggy.okstad@sverresborg.no

Broderimønstergruppa
Museet har mottatt som gave en samling på flere tusen broderimønstre fra boet etter en av Trondheims mest kjente broderiforetninger, - Søstrene Eides broderiforetning. Det ble vist stor interesse for denne samlingen da den ble overtatt av museet. Et relevant utvalg av disse mønsterarkene er kategorisert og nedpakket i spesialframstilte mapper under tilrettelegging av teknisk konservator for papir. Ca 2000 utvalgte mønstre er fotografert under rådgivning fra museets fotograf. Her har en arbeidsgruppe av frivillige fra Venneforeningen utført et betydelig arbeid.
Neste fase i arbeidet på Digitalt museum gjennom tilgjengeliggjøring av materialet på Digitalt museum gjennom dokumentasjon i Primus registreringssystem. Arbeidsgruppen har i mars hatt et planleggingsmøte for dette arbeidet som vil starte i september.
Museets kontaktperson: Anne Grete Sandstad
Tlf: 73 89 01 45
E-post: annegrete.sandstad@sverresborg.no

Åkle på nett
I årene 1998 – 2000 ble det gjennomført en fylkesdekkende registrering av åklær i Sør–Trøndelag. Det ble registrert 6.300 åklær på 56 registreringssteder i fylket. Hvert åkle er dokumentert med to bilder. Registreringen er et samarbeid mellom Sør–Trøndelag Husflidslag og Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.
I 2009 ble det etablert en arbeidsgruppe for å få dette materialet tilgjengelig på Digitalt museum. Denne fasen i arbeidet er kalt Åkle på nett. Registreringsarbeidet på Primus har vært utført av to medlemmer av Venneforeningen som også er medlem av fylkes husflidslag. Her er det nedlagt et meget stort arbeid. Totalt er antall åklær på Digitalt museum pr. 30.12. 1916: 2559 åklær.
Museets kontaktperson:Anne Grete Sandstad
Tlf: 73 89 01 45
E-post: annegrete.sandstad@sverresborg.no

Smiegruppa
Mer info kommer.
Museets kontaktperson:Svein Ove Hojem
Tlf: 73 89 01 24
E-post: svein.ove.hojem@sverresborg.no

Registreringsgruppa
Mer info kommer.
Museets kontaktperson:Dino Makridis
Tlf: 73 89 01 32
E-post: dino.makridis@sverresborg.no

Skimuseet
Mer info kommer.
Museets kontaktperson:Gaute Myhre
Tlf: 926 28 880
E-post: gaute.myhre@gmail.com

Bibliotekgruppa
Bibliotekgruppa holder orden på biblioteket og utfører et bibliotekfaglig arbeid knyttet til dokumentasjon av nye fagbøker, årbøker og tidsskrifter osv. på Sverresborg.
Det er i tillegg tatt igjen et etterslep av dette arbeidet fra senere år.
Det er nedlagt en betydelig innsats her.
Museets kontaktperson: Anne Grete Sandstad
Tlf: 73 89 01 45
E-post: annegrete.sandstad@sverresborg.no

Hvordan melde din interesse?

Ta gjerne kontakt med styrets leder Fredrik Steineke. 
Tlf: 908 97 758
E-post: fredrik.steineke@online.no.

Har du forslag til andre grupper? Kanskje din kunnskap kan bidra med en ny gruppe?
Ta kontakt med Malin på telefon 73 89 01 63 eller e-post venneforeningen@sverresborg.no.

  • P9450362.JPG