Frivillige arbeidsgrupper

Venneforeningen har mange medlemmer som deltar i frivillig arbeid på Sverresborg.
Det kan være å delta i spesielle arbeidsgrupper og/eller stille opp etter behov.
Du kan bidra ut fra egne interesser, spesialkompetanse, hverdagskunnskaper eller egne forutsetninger.

Hvis du har forslag til aktiviteter du ønsker å bidra med, er det fint. Ta gjerne kontakt med noen i styret.
Alle er velkommen til å melde seg som frivillig. Vi trenger flere!

Hvis du jobber som frivillig minst 10 timer pr. år får du disse fordelene:
- Gratis medlemskap i Venneforeningen, og dermed gratis adgang til museet på Sverresborg.
- Invitasjon til spesielle arrangementer for de frivillige.
- Du gjør en nyttig innsats og blir samtidig kjent med mange hyggelige mennesker.

 • (Foto/Photo)
  1/8
  (Bilde 1 av 8)
 • (Foto/Photo)
  2/8
  (Bilde 2 av 8)
 • (Foto/Photo)
  3/8
  (Bilde 3 av 8)
 • (Foto/Photo)
  4/8
  (Bilde 4 av 8)
 • (Foto/Photo)
  5/8
  (Bilde 5 av 8)
 • (Foto/Photo)
  6/8
  (Bilde 6 av 8)
 • (Foto/Photo)
  7/8
  (Bilde 7 av 8)
 • (Foto/Photo)
  8/8
  (Bilde 8 av 8)

Oppgaver for de frivillige

Nedenfor finner du opplysninger om hva arbeidsoppgavene kan gå ut på. Du kan være med på en eller flere arbeidsområder og/eller bistå i forskjellig andre oppgaver som museet ønsker bistand til.

Tekstil
Vedlikeholder plagg til museets kostymelager. Strikker og syr.
Kontaktperson: Peggy Okstad                                 
E-post: peggy.okstad@mist.no         
Tlf: 907 51 776 

Landskapspleie
Utfører arbeid utomhus, bl.a. plenopparbeiding, skogrydding og vedproduksjon. Gjør også ulike snekkeroppgaver.
Kontaktperson:Olav Arne Heimsbakk         
E-post: olav.arne.heimsbakk@mist.no
Tlf: 906 38 610      

Registrering
Registrerer fotografier.
Kontaktperson: Dino Makridis
E-post: dino.makridis@mist.no         
Tlf: 920 80 696           

Arrangementer ved muséet
Parkeringsvakter, billettkontrollører, brannvakter og streifvakter «som passer på at alle har det bra» på uteområdet ved store arrangementer.
Kontaktperson: Atle Fredagsvik
E-post: atle.fredagsvik@mist.no
Tlf: 977 58 192

Hage
Har ansvaret for videreutvikling og stell av apotekhagen, parken, parsellene samt alle bed og krukker utendørs på museumsområdet.
Kontaktperson: Gina Amundsen          
E-post: ginamund45@gmail.com     
Tlf: 988 22 674
                     
Motorkameratene
Arbeider med bevaring av motorhistoriske kjøretøy, landbruksmotorer, båtmotorer og landbruksredskap.
Kontaktperson: Harald Snekvik
E-post: harald.snekvik@gmail.com
Tlf:918 97 461

Andre oppgaver
Det kan være oppgaver som oppstår etter initiativ fra medlemmene:
•    Tombola-arrangører
•    Loppemarked
•    Baking
•    Organisering kafé ved arrangementer

Åkle på nett
Det er utført en fylkesdekkende registrering av åklær i Sør–Trøndelag. Registreringen er et samarbeid mellom Sør–Trøndelag Husflidslag og Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. Gruppa arbeider for å få dette materialet tilgjengelig på Digitalt museum. Mer enn 2500 åklær er allerede lagt ut på Digitalt museum. Se rapporten fra 2019 nederst på siden. 
Kontaktperson: Ragnhild Dahl 
E-post: errede.jaemme@gmail.com 
Tlf: 951 41 823

Hvordan melde din interesse?

Har du forslag til andre grupper? Kanskje din kunnskap kan bidra med en ny gruppe?

sverresborg.venneforeningen@mist.no