Frivillige arbeidsgrupper

Venneforeningen har mange medlemmer som deltar i frivillig arbeid på Sverresborg.
Det kan være å delta i spesielle arbeidsgrupper og/eller stille opp etter behov.
Du kan bidra ut fra egne interesser, spesialkompetanse, hverdagskunnskaper eller egne forutsetninger.

Hvis du har forslag til aktiviteter du ønsker å bidra med, er det fint. Ta gjerne kontakt med noen i styret.
Alle er velkommen til å melde seg som frivillig. Vi trenger flere!

Hvis du jobber som frivillig minst 10 timer pr. år får du disse fordelene:
- Gratis medlemskap i Venneforeningen, og dermed gratis adgang til museet på Sverresborg.
- Invitasjon til spesielle arrangementer for de frivillige.
- Du gjør en nyttig innsats og blir samtidig kjent med mange hyggelige mennesker.

 • (Foto/Photo)
  1/8
  (Bilde 1 av 8)
 • (Foto/Photo)
  2/8
  (Bilde 2 av 8)
 • (Foto/Photo)
  3/8
  (Bilde 3 av 8)
 • (Foto/Photo)
  4/8
  (Bilde 4 av 8)
 • (Foto/Photo)
  5/8
  (Bilde 5 av 8)
 • (Foto/Photo)
  6/8
  (Bilde 6 av 8)
 • (Foto/Photo)
  7/8
  (Bilde 7 av 8)
 • (Foto/Photo)
  8/8
  (Bilde 8 av 8)

Oppgaver for de frivillige

Nedenfor finner du opplysninger om hva arbeidsoppgavene kan gå ut på. Du kan være med på en eller flere arbeidsområder og/eller bistå i forskjellig andre oppgaver som museet ønsker bistand til.

Kjøkken
I Søstrene Wolds kjøkken i Danielsveita er det et produksjonskjøkken anno år 1890. I dag brukes kjøkkenet til formidlingsopplegg for skoler og barnehager knyttet til matkultur. Her trenger vi frivillige som kan bistå med ekstra hender og med godt humør når det kommer skoler eller barnehager på besøk.
Kontaktperson: Trine Elise Gjermstad 
E-post:sverresborg.formidling@mist.no    
Tlf:470 97 759 

Tekstil
Vedlikeholder plagg til museets kostymelager. Strikker og syr.
Kontaktperson: Peggy Okstad                                 
E-post: peggy.okstad@mist.no         
Tlf: 907 51 776 

Landskapspleie
Utfører arbeid utomhus, bl.a. plenopparbeiding, skogrydding og vedproduksjon. Gjør også ulike snekkeroppgaver.
Kontaktperson: Svein Ove Hojem         
E-post: olav.arne.heimsbakk@mist.no
Tlf: 951 53 525      

Registrering
Registrerer fotografier.
Kontaktperson: Dino Makridis
E-post: dino.makridis@mist.no         
Tlf: 920 80 696           

Liv-i-husa´n
Frivillige som tidvis kan stille opp som beboere eller arbeidsfolk på gårdene og i byen. Muséet bistår med å skaffe tidsriktige klær.
Kontaktperson: Trine Elise Gjermstad  
E-post: sverresborg.formidling@mist.no        
Tlf: 470 97 759  

Arrangementer ved muséet
Parkeringsvakter, billettkontrollører, brannvakter og streifvakter «som passer på at alle har det bra» på uteområdet ved store arrangementer.
Kontaktperson: Malin Halbakken Søreide
E-post: malin.halbakken.soreide@mist.no
Tlf: 908 47 105

Hage
Har ansvaret for videreutvikling og stell av apotekhagen, parken, parsellene samt alle bed og krukker utendørs på museumsområdet.
Kontaktperson: Gina Amundsen          
E-post: ginamund45@gmail.com     
Tlf: 988 22 674
                     
Motorkameratene
Arbeider med bevaring av motorhistoriske kjøretøy, landbruksmotorer, båtmotorer og landbruksredskap.
Kontaktperson: Harald Snekvik
E-post: harald.snekvik@gmail.com
Tlf:918 97 461

Andre oppgaver
Det kan være oppgaver som oppstår etter initiativ fra medlemmene:
•    Tombola-arrangører
•    Loppemarked
•    Baking
•    Organisering kafé ved arrangementer

Åkle på nett
Det er utført en fylkesdekkende registrering av åklær i Sør–Trøndelag. Registreringen er et samarbeid mellom Sør–Trøndelag Husflidslag og Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. Gruppa arbeider for å få dette materialet tilgjengelig på Digitalt museum. Mer enn 2500 åklær er allerede lagt ut på Digitalt museum. Se rapporten fra 2019 nederst på siden. 
Kontaktperson: Ragnhild Dahl 
E-post: errede.jaemme@gmail.com 
Tlf: 951 41 823 

Hvordan melde din interesse?

Har du forslag til andre grupper? Kanskje din kunnskap kan bidra med en ny gruppe?

Ta kontakt via sentralbord på telefon 73 89 01 00 eller e-post venneforeningen@sverresborg.no.