Prosjekter

Trøndelag Folkemuseums venner har en rekke prosjekter pågående ved museet. Her finner dere en oversikt over noen av dem.

6x6_ski.jpg

Skihistorisk samling

Den unike og verdifulle samlingen av klenodier er på "flyttefot", og Venneforeningen har vedtatt å prioritere oppgaven med å støtte opp under arbeidet med å skaffe velegnede lokaler til å få samlingen frem til glede for publikum igjen. 

Ferdige prosjekter