Lo kirke og Haltdalen Stavkirke

Kirkene kan brukes til dåp, vielser, konfirmasjoner, konserter og andre seremonier.

 • (Foto/Photo)
  1/1

Lo kirke

Ei tømmerkirke fra begynnelsen av 1600-tallet. Den er vigslet og brukes derfor til kirkelige handlinger. Kirka har ikke oppvarming, og belysning skjer kun ved hjelp av el lys. Leietaker må selv gjøre avtale med prest, fortrinnsvis presten i sin egen menighet. Det finnes orgel i kirka, men leietakere må selv skaffe organist. Det er lagt inn strøm, slik at man f.eks kan bruke elektriske instrumenter.  De fleste velger enkel pynting, da kirka i seg selv gir en vakker stemning. Det er sitteplasser til minst 70 personer.

Leiepris: Kr. 3500,- (ink.mva).
Vert : 2 timer inkl. i pris. Utover dette kr. 900,- pr. time

 • (Foto/Photo)
  1/1

Haltdalen stavkirke

Stavkirka på Sverresborg stod opprinnelig i Haltdalen, hvor den fungerte som sognekirke. Den ble trolig bygd i 1170-årene. Kirka ble revet og flyttet til Trondheim i 1880-årene, og gjenreist på Kalvskinnet. Kirka ble flyttet til Sverresborg i 1937. Kirka har ikke oppvarming, og belysning skjer ved hjelp av elektriske lys på alteret. Leietaker må selv gjøre avtale med prest, fortrinnsvis presten i sin egen menighet. Leietaker bør merke at kirka er meget sparsommelig utrustet, slik en stavkirke framsto på den tiden,  og det er ikke tilgang på strøm. 
Det er sitteplasser til 15 + personer, og ståplasser til ca. 30 personer.

Leiepris: Kr. 3500,- (ink.mva).
Vert: 2 timer inkl. i pris. Utover dette kr. 900,- pr. time

 • (Foto/Photo)
  1/1

Utendørsområde

Sverresborg museum har mange vakre uteområder som kan benyttes til forskjellige anledninger og hendelser. 

Til bryllup er Oppdalstunet eller Borgplatået de mest brukte områdene. 

Leiepris: Arenaleie. Denne vil variere avhengig av arrangementets størrelse.